Normal_justitie__rechtbank

Vijf verpleeghuizen die een rechtszaak aanspanden tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn in het gelijk gesteld. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelde de zaak over de weigering van de NZa om WelThuis, Stichting Zorggroep Charim, Stichting Inovum, Noorderbreedte en Zorgstroom geld toe te kennen vanuit de regeling Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen. Dit melden CBb en ActiZ. 

De vijf zorginstellingen deden een beroep op de 100 miljoen euro extra die het ministerie van Volksgezondheid beschikbaar stelde voor de verbetering van de verpleeghuiszorg. Zonder ook maar naar de plannen van de vijf instellingen te kijken, wees de NZa de aanvragen af. De reden: geen enkele aanvraag was ondertekend door de zorgkantoren. Nergens in de regels staat dat ondertekening van zorgkantoren verplicht is daarom had de Zorgautoriteit de aanvragen niet mogen afwijzen, aldus de CBb.

NZa moet plannen alsnog beoordelen

Het college heeft de NZa opdracht gegeven om alsnog inhoudelijk naar de planning te kijken en op basis daarvan te beoordelen of ze recht hebben op extra geld. De Zorgautoriteit kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak. De Cbb is eindrechter.

“Met deze uitspraken geeft de rechter een duidelijk signaal af: de overheid moet bij het toekennen van incidentele middelen zorgvuldig te werk gaan. Een regeling waarvoor niet alle zorginstellingen gelijkegelijk in aanmerking komen, kunnen het level playing field tussen de zorginstellingen verstoren”, laat brancheorganisatie ActiZ weten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids