Normal_telefoon_mobiel_smartphone_socialmedia

Sms’jes en berichten op Whatsapp vallen volgens de Raad van State onder de term document en kunnen daardoor worden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ministerie van Volksgezondheid moet door de uitspraak nu voor de dag komen met de digitale documenten over het faillissement van thuiszorgorganisatie TSN. Reden hiervoor is dat branchevereniging Zorgthuisnl het ministerie verdenkt van oneerlijke verdeling van de taken van TSN. Dit meldt Skipr.

Door het faillissement van de thuiszorgorganisatie, kreeg concurrent Buurtzorg veel taken om over te nemen. Zorgthuisnl denkt dat het ministerie een voorkeur had voor Buurtzorg om de taken over te nemen. Het inzien van Whatsappberichten en sms’jes moet hier duidelijkheid in bieden. Uit eerdere documenten die al via de Wob zijn opgevraagd blijkt dat Buurtzorg fiscale tips kreeg om bijvoorbeeld de winstcijfers te drukken. De tips waren sturend van aard en kwamen vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

Gelijk speelveld

Nu de Raad van State heeft erkend dat sms’jes en berichten op Whatsapp ook gezien kunnen worden als document, moeten deze overhandigd worden. De Wob-aanvraag wordt nu opnieuw bekeken door het ministerie. De bestuurder van Zorgthuisnl is blij met de uitspraak. “Het is belangrijk dat er een gelijk speelveld is, waarin iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. Ook het ministerie.”

Alleen zakelijke telefoon

Hoewel de berichten op de zakelijke telefoons nu onder de Wob vallen, moet wel gedacht worden aan privacy. De persoonlijke telefoon wordt blijft buiten beschouwing, tenzij deze wordt gebruikt voor het versturen van werkgerelateerde berichten. Alleen zakelijke berichten mogen ingezien worden en is er de mogelijkheid om te weigeren de documenten te overhandigen. Dit kan, net als in andere gevallen binnen de Wob, wanneer het openbaar maken van documenten de privacy van de betrokken persoon schaadt. Ook als de documenten de belangen van de overheid schaden, kan besloten worden om de berichten niet openbaar te maken.

Door: Nationale Zorggids