Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat een aanpassing doen in de Wet maatschappelijke ondersteuning, zodat resultaatgericht indiceren voor huishoudelijke hulp wordt bemoeilijkt. Onlangs deed de Centrale Raad van Beroep enkele uitspraken over het indiceren op ‘een schoon en leefbaar huis’, wat volgens de hoogste rechter niet mag. Met de aanpassing van de wet moeten ouderen en mensen met een beperking die gebruikmaken van huishoudelijke hulp kunnen rekenen op een goed schoon huis. Dit meldt de Volkskrant. 

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015, waarbij flink is bezuinigd op huishoudelijke hulp, zijn gemeenten deze vorm van ondersteuning goedkoper gaan uitvoeren. Cliënten die hiervan gebruikmaakten, kregen minder uren hulp maar tegelijkertijd werd een schoon en leefbaar huis beloofd. Cliënten die hiervoor naar de rechter stapten, werden veelal in het gelijk gesteld.

Gemeenten moeten van de minister in samenspraak met cliënten vastleggen hoe vaak het huis wordt schoongemaakt en welke werkzaamheden daaraan vastkleven. Hulpbehoevenden die zien dat het het niet gaat zoals beloofd, moeten hier iemand binnen de gemeente op kunnen aanspreken. Het is de bedoeling dat ouderen en mensen met een beperking zo min mogelijk de gang naar de rechtszaal maken, gewoonweg door dat overbodig te maken.

Door: Nationale Zorggids