Normal_hand_oudere

88 procent van de 65-plussers maakte op 1 juli 2017 geen gebruik van ouderenzorg. Dit meldt Vektis Intelligence die hiernaar onderzoek deed. 7 procent van de ouderen kreeg wijkverpleging en 5 procent ouderenzorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Wijkverpleging, opname in een verpleeghuis en het gebruik van eerstelijnsverblijf na een operatie zijn voorbeelden van specifieke ouderenzorg. Het gebruik van deze vormen van zorg is gerelateerd aan leeftijd. Hoe ouder iemand is, hoe meer ouderenzorg er nodig is.

Van de ouderen in de leeftijdscategorie 65 tot 74 jaar maakte slechts 3 procent gebruik van specifieke ouderenzorg. Bij de 75 tot 84 jarigen is dat 14 procent en bij 85-plussers de helft van de mensen.

Door: Nationale Zorggids