Logo_avirazorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legt Avirazorg een last onder dwangsom op voor het niet naleven van de medewerkingsplicht. Bij deze zorgaanbieder is onder andere een actuele lijst van de cliënten die zorg ontvingen van Avirazorg opgevraagd. De inspectie wil weten óf en aan welke zorgaanbieder, welke cliënten door de instelling zijn overgedragen. Omdat deze informatie tot nu toe niet bij de inspectie is aangeleverd vorderde de inspectie deze informatie middels een last onder dwangsom. Avirazorg heeft niet aan de last voldaan. Dit meldt IGJ. 

Actueel overzicht ontbreekt

De inspectie heeft op 18 april 2019 een aanwijzing aan Avirazorg gegeven. In deze aanwijzing staat onder meer dat deze zorgaanbieder geen cliënten meer mag aannemen tot de kwaliteit van zorg op orde is. De inspectie ontving signalen die erop wijzen dat de zorgaanbieder cliënten, die voorheen bij haar in zorg waren heeft overgedragen, dan wel overdraagt aan andere zorgorganisaties.

Tijdens de looptijd van de aanwijzing heeft de inspectie een actueel overzicht van cliënten en de zorgbehoefte van deze cliënten gevorderd. Omdat de zorgaanbieder niet (volledig) aan de vordering voldeed, heeft de inspectie op 15 mei 2019 medewerking aan de plicht informatie te verstrekken via een last onder dwangsom gevorderd. De zorgaanbieder moest aan deze last voldoen vóór 16 mei 2019 18:00 uur.

Niet aan de last voldaan

Pretoria Zorg B.V. heeft niet binnen de begunstigingstermijn aan de hierboven omschreven last voldaan. Dit betekent dat de zorgaanbieder in één keer een dwangsom van 50.000 euro aan de minister van Volksgezondheid moet betalen. 

Uit de lucht

Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad vorige week bleek dat de zorginstelling ondanks de waarschuwingen van de inspectie zorg bleef verlenen. Niet onder de naam Avirazorg, maar onder de naam Stichtse Zorg. De domeinnaam was misschien anders, maar de teksten op de website waren exact hetzelfde, op hier en daar een verwisseling van Avirazorg met Stichtse Zorg na. Inmiddels zijn beide sites uit de lucht gehaald en is op Google te lezen dat de organisatie permanent gesloten is.

Door: Nationale Zorggids