Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Omdat er bij Zorggroep Sifa sprake is van structurele tekortkomingen, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een aanwijzing gegeven. De kwaliteit en veiligheid van de zorg is niet geborgd en daarom mag de thuiszorgorganisatie niet langer zorg verlenen tot de inspectie heeft vastgesteld dat de tekortkomingen zijn weggenomen. Cliënten moeten daarom worden overgedragen en Sifa mag geen nieuwe cliënten aannemen. Dit meldt IGJ. 

Een greep uit de tekortkomingen bij Sifa, die thuiszorg levert aan cliënten in de provincie Gelderland: zorghandelingen worden uitgevoerd door medewerkers die daartoe niet bevoegd zijn en het type zorg dat cliënten ontvangen komt niet bij alle cliënten overeen met de zorg die is afgesproken in de indicatie en op basis van de declaraties.

De inspectie heeft weinig vertrouwen in de verbeterkracht van de organisatie en kan daarom niet anders dan overgaan tot maatregelen om de veiligheid van de cliënten te waarborgen. Sifa is inmiddels failliet verklaard en heeft twee weken de tijd gekregen om de zorgverlening aan iedereen binnen de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet over te dragen aan een andere zorgaanbieder die passende en goede zorg levert. Ook mag de instelling per direct geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Door: Nationale Zorggids