Normal_oudere_hand_bejaard

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft woonzorgcentrum Amandelhof in Zeist, onderdeel van zorggroep Charim, onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn risico’s voor deskundige en veilige zorg. Het verscherpt toezicht duurt zes maanden. Dit meldt IGJ.

In woonzorgcentrum Amandelhof wonen zo’n 130 senioren. Een deel van hen heeft dementie en ontvangt verpleeghuiszorg. De inspectie ziet er veel tekortkomingen. Zo zijn zorgverleners onvoldoende op de hoogte van de wensen en behoeften van de cliënten. Ook wisselt het personeel vaak op de afdelingen voor mensen met dementie.

Het ontbreekt zorgverleners verder aan deskundigheid op het gebied van methodisch werken, onbegrepen gedrag van de bewoners en de inzet van maatregelen die de vrijheid beperken. De inspectie heeft ook onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop het bestuur van Charim de kwaliteit en veiligheid van zorg stimuleert.

Vinger aan de pols

Het is belangrijk dat Charim op locatie Amandelhof de problemen op korte termijn oplost. Hoewel het bestuur zich van de tekortkomingen bewust is en de situatie al enige tijd probeert te verbeteren, vindt de inspectie het toch belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Ook omdat Amandelhof de afdeling met verpleeghuiszorg wil uitbreiden.

Door: Nationale Zorggids