Normal_oudere_hand_bejaard

Twee locaties van Stichting Proteion zijn door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onder verscherpt toezicht gesteld. Het gaat om De Wachtpost in Venlo en Hornerheide in Horn. Op beide plekken wonen ouderen met dementie. Er zijn verbeteringen nodig om persoonsgerichte en veilige zorg te kunnen verlenen. Dit meldt IGJ. 

Het professioneel nemen van besluiten en methodisch werken schiet bij beide locaties tekort. Cliëntdossiers die de inspectie zag zijn niet compleet. Ook is er te weinig continuïteit in teams en is er onvoldoende kennis over de zorg aan de cliënten.

Op beide locaties zijn veel verschillende zorgverleners binnen de teams te zien en is de continuïteit van de behandelaren onvoldoende gegarandeerd. Zorgverleners ontbreekt het aan voldoende voorwaarden om persoonsgerichte zorg op een goed niveau te kunnen leveren.

Persoonsgerichte zorg

Het management en de raad van bestuur hebben de twee locaties onvoldoende in beeld. Proteion moet zich van de inspectie meer inspannen om daar persoonsgerichte, veilige en goede zorg te leveren. Verscherpt toezicht is nodig om daarvoor te zorgen. De inspectie kan de locaties de komende tijd aangekondigd en onaangekondigd bezoeken. 

Door: Nationale Zorggids