Normal_mantelzorg__ouderen__ondersteuning

Met een persoonsgebonden budget (pgb) betaalt iemand zelf wie zijn of haar zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgverzekeraar wil zorg of ondersteuning aan iemand zal bieden. 

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. De hulpbehoevende maakt afspraken met de zorgaanbieder over de manier waarop zorg en ondersteuning wordt geboden.

Zorg omzetten

Een pgb voor de Wet langdurige zorg (Wlz) kan worden omgezet in zorg in natura. In sommige gevallen kan zorg in natura ook omgezet worden naar een pgb. Hiervoor dient de aanvrager een wijzigingsverzoek te sturen naar het betreffende zorgkantoor.

Ook een pgb voor zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan worden omgezet naar zorg in natura, en andersom. Een aanvrager moet wel voldoen aan de voorwaarden voor een pgb.

Combinatie van pgb en zorg in natura

Soms is het mogelijk om een mi van zorg in natura en een pgb te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld als iemand een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft. 

Door: Nationale Zorggids
Bron: Rijksoverheid