Normal_tweede_kamer

Het programma Langer Thuis van minister De Jonge van Volksgezondheid moet ouderen helpen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven. Hoe pakt het in de praktijk uit? De Tweede Kamer debatteerde over het programma, zo meldt de Tweede Kamer.

Het aantal ouderen neemt toe en ze blijven steeds langer thuis wonen. Met het programma Langer Thuis probeert minister De Jonge daarop in te spelen, bijvoorbeeld door goede ondersteuning en zorg thuis te bieden. Daarnaast bevordert hij mantelzorg en vrijwilligerswerk in zorg en welzijn.

Integrale aanpak

Er is in het ministerie geen rode knop waarop we kunnen drukken om de realiteit snel te veranderen, zegt De Jonge. Per onderwerp zoekt hij naar manieren om zaken in beweging te brengen. Het hebben van een thuis is een eerste levensbehoefte, betoogt Laan (VVD). Daarom is het goed als mensen met zorg thuis langer zelfstandig kunnen wonen. Wat gaat de minister extra doen om dit te ondersteunen?

We moeten het bouwen van kleinschalige woonvormen voor ouderen niet slechts overlaten aan commerciële partijen, betogen Hijink (SP) en Sazias (50PLUS), want dan komen die niet beschikbaar voor mensen met een kleine beurs. De regering is met regelingen gekomen om gemeenten en woningcorporaties te stimuleren en te ondersteunen om met initiatieven te komen, zegt de minister. Ook de taskforce Wonen en Zorg moet dit volgens hem aanjagen.

Bureaucratie en schotten

Dat de zorg voor ouderen uit verschillende wetten wordt gefinancierd, heeft volgens Hijink (SP) een "bureaucratisch monster" gecreëerd. Ook Ellemeet (GroenLinks), Stoffer (SGP) en Segers (ChristenUnie) willen dat bestaande schotten verdwijnen. Stelselwijzigingen zorgen voor veel onrust, zegt de minister, dus daar moeten we twee keer over nadenken. Maar hij erkent wel dat het stelsel in de toekomst minder ingewikkeld moet worden.

Wachtlijsten verpleeghuis

Het aantal mensen dat een indicatie heeft maar voor wie geen plek is in een verpleeghuis, is naar schatting opgelopen tot 14.000. En de minister heeft nog geen plannen om bij te gaan bouwen, stelt Agema (PVV) vast. Ook andere woordvoerders vragen naar de ontstane wachtlijsten.

Het budget voor de verpleeghuiszorg wordt twee keer per jaar herijkt, zegt de minister. Hij zal de Nederlandse Zorgautoriteit advies vragen over het wegwerken van de wachtlijsten. Mantelzorgers zijn belangrijk om ouderen langer thuis te laten wonen. De overheid kan volgens verschillende woordvoerders meer voor hen doen.