Normal_mantelzorg__thuiszorg

De Tweede Kamer ging eind vorige week met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in debat over het toezicht op thuiszorgorganisaties. Onderzoek van de Consumentenbond was aanleiding hiervoor. De bond stelt namelijk dat goede en veilig zorg in de thuiszorg niet altijd vanzelfsprekend is. 48 van de vijftig onderzochte thuiszorgorganisaties voldeden bij een eerste inspectiebezoek niet aan de eisen voor goede en veilig zorg. Dit meldt de Tweede Kamer. 

Vragen over misstanden

Cliënten werden vastgebonden in rolstoelen, ongeschoolden dienden insuline toe en personeel was onvoldoende opgeleid. Fleur Agema (PVV) wil weten wat de minister heeft gedaan met de misstanden die de Consumentenbond aan de kaak heeft gesteld. Waarom zijn de betrokken organisaties niet onder verscherpt toezicht geplaatst, vraagt onafhankelijk Kamerlid Van Kooten zich af.

Vier van de vijftig thuiszorgorganisaties zijn ondertussen gestopt, zo meldt de minister. Tien vallen nog onder vervolgtoezicht, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de jaarverantwoordingsplicht hebben voldaan. Twee organisaties staan onder geïntensiveerd toezicht van de inspectie.

Nieuwe aanbieders

De vijftig thuiszorgorganisaties waarover de Consumentenbond berichtte, waren nieuwe of voor de inspectie eerder onbekende zorgaanbieders, zo heeft de minister de Kamer eerder laten weten. Het is eenvoudiger om een zorgaanbieder te worden dan om een snackbar te openen, stelt Slootweg (CDA) vast. Voordat een thuiszorgorganisatie of andere zorgaanbieder aan de slag gaat, zou volgens hem alles op orde moeten zijn.

De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders gaat regelen dat nieuwe zorgaanbieders zich moeten melden bij de inspectie. Antoinette Laan Maak haast met de laatste aanpassingen, vraagt Laan (VVD) de minister, zodat de Kamer het wetsvoorstel snel kan behandelen.

De Jonge komt zo snel mogelijk met een nota van wijziging op het wetsvoorstel dat al bij de Kamer ligt. Die moet vooral regelen dat aanbieders van jeugdzorg en onderaannemers er ook onder komen te vallen. Verder denkt de minister na over het uitbreiden van de vergunningsplicht.