Normal_geld_briefgeld_munten

De verpleeghuiszorg krijgt structureel en incidenteel meer geld voor het tegengaan van de wachtlijsten. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer. In 2019 krijgt de verpleeghuiszorg 250 miljoen euro extra en voor 2020 is 130 miljoen euro vrijgemaakt uit de hiervoor gereserveerde herverdelingspot. Dit meldt Skipr. 

De Jonge verzoekt zorgkantoren om het beschikbaar gestelde geld te gebruiken voor het oplossen van de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. Hij gaat met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgkantoren in gesprek over de financiering van de langdurige zorg met als hoofdvraag: kan de financiering worden aangepast voor meer zekerheid op de lange termijn?

Inschatten benodigde verpleeghuiszorg blijkt moeilik

Brancheorganisatie ActiZ is blij met het extra geld, maar maakt zich zorgen over het herhaald mislukken van het maken van de juiste inschattingen voor de benodigde verpleeghuiszorg. “Twee keer tussentijds het budget verhogen in één jaar is te veel; zo wordt het moeilijk voor zorgorganisaties om goed en op tijd in te spelen op de reële toename van het aantal cliënten.”

Door: Nationale Zorggids