Normal_startpagina

Nog altijd brengen Nederlandse vijftigplussers met fysieke klachten het liefst een bezoekje aan hun huisarts. Maar de vanzelfsprekendheid van die keuze neemt af. Steeds vaker zoeken ouderen het zelf wel uit, op internet of elders. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Startpagina.nl onder 1.721 Nederlandse 50-plussers. 

Driekwart van de Nederlandse ouderen die fysieke klachten ervaart gaat naar de huisarts. Maar tijden veranderen: het percentage vijftigplussers dat bij klachten naar de huisarts stapt, neemt af. Een verdere daling ligt in de lijn der verwachtingen aangezien jongere generaties een bezoek aan de huisarts aanzienlijk vaker aan zich voorbij laten gaan dan oudere generaties.

Daling zichtbaar onder alle ouderen

In 2018 ging nog 80 procent van de vijftigplussers naar de huisarts. Ook raadplegen ouderen met problemen zoekmachines, specifieke websites, vrienden/familieleden of doen ze helemaal niets. De daling is zichtbaar in alle leeftijdscategorieën: bij ouderen in de Stille Generatie (79 jaar en ouder) kiest 82 procent voor de huisarts, ten opzichte van 89 procent in 2018. Bij ‘jongeren’ (49 tot 63 jaar) daalde het percentage van 78 naar 73 procent. 

Van de ouderen die aangeven niet naar de huisarts te gaan bij fysieke klachten zegt 43 procent dat klachten ‘meestal vanzelf’ weer over gaan. 12 procent heeft ‘geen zin’ in de huisarts, ten opzichte van 9 procent vorig jaar. 13 procent kiest internet, ten opzichte van 10 procent vorig jaar.

Overstappen zorgverzekering

Uit het onderzoek blijkt verder dat ouderen dit jaar een kansrijke doelgroep zijn voor zorgverzekeraars die hun klantenbestand willen uitbreiden. 38 procent van de Nederlandse vijftigplussers geeft aan zeker of misschien over te stappen op een andere zorgverzekeraar. Vorig jaar lag dat percentage met 28 procent een stuk lager. Bovendien is de groep mensen die zegt ‘zeker niet’ over te stappen met 47 procent kleiner dan in 2018, toen een kleine meerderheid dat zei.

Ook hier is een kloof zichtbaar tussen oudere en jongere generaties. Van de ouderen in de Stille Generatie houdt slechts 18 procent de optie open om over te stappen. Bij de jongeren (49-63 jaar) is dit 47 procent. 

Door: Nationale Zorggids