Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Euthanasie moet in bepaalde gevallen mogelijk zijn, vindt 87 procent van de volwassenen in Nederland. Daartegenover is 8 procent in alle gevallen tegen, en 5 procent kan of wil er niets over zeggen. Dit meldt het CBS.

Religie speelt een duidelijke rol bij de mening over euthanasie. Van de mensen die geen religieuze of levensbeschouwelijke stroming aanhangen, zegt 98 procent euthanasie in bepaalde omstandigheden goed te keuren. Dat aandeel ligt lager onder degenen die wel een religie aanhangen, met grote verschillen tussen de geloofsgroepen. Moslims zijn naar verhouding vaak tegen euthanasie, ruim vier op de tien vinden dat euthanasie in geen geval geoorloofd is.

80 procent voor mogelijkheid euthanasie bij vergevorderde dementie

80 procent van de volwassen bevolking vindt dat euthanasie mogelijk moet zijn bij mensen met vergevorderde dementie als zij daarom hebben gevraagd toen ze nog bij vol bewustzijn waren. Ook zijn er met ongeveer 75 procent vrij veel voorstanders van de mogelijkheid tot euthanasie voor ongeneeslijk zieke kinderen en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Er is duidelijk minder steun voor de mogelijkheid tot euthanasie voor mensen die levensmoe zijn, maar verder lichamelijk gezond zijn. Ruim de helft vindt dat euthanasie voor hen mogelijk moet zijn, terwijl bijna een derde hierop tegen is.

Geen eensgezindheid over rol arts

Vier op de tien volwassenen vinden dat een arts een verzoek om euthanasie moet kunnen weigeren, ook als de betrokken patiënt aan alle voorwaarden voor euthanasie voldoet. Een vrijwel even grote groep is van mening dat een arts in een dergelijk geval niet mag weigeren. Van degenen die vinden dat een arts een euthanasieverzoek mag weigeren, vinden bijna acht op de tien dat de arts in dat geval wel een doorverwijzing naar een andere arts moet geven. Ruim één op de tien vindt een doorverwijzing geen verplichting van de arts en een even grote groep weet het niet of wil geen antwoord geven.

Door: Nationale Zorggids