Normal_pillen_medicijnen

Zorg-Wooncentrum Den Bouw in Warnsveld heeft een aanwijzing gekregen omdat het niet voldoet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg, met name op het gebied van medicatieveiligheid. Ouderen in Warnsveld en omgeving kunnen bij Den Bouw terecht voor verpleging, verzorging, dagopvang en thuiszorg. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

De inspectie constateert dat Den Bouw ernstig en structureel tekortschiet op het thema medicatieveiligheid waarbinnen op een veilige en verantwoorde manier moet worden omgegaan met medicijnen. Dit kan een onmiddellijk en hoog risico betekenen voor de veiligheid van cliënten. Den Bouw leeft de professionele standaard voor zorgvuldige medicatiezorg onvoldoende na. Vanwege de risico’s die hiermee gepaard gaan, vindt de inspectie het noodzakelijk om een aanwijzing op te leggen om zo betere zorg te eisen.

Persoonsgerichte zorg en sturen op kwaliteit 

Ook op drie andere thema’s moet de kwaliteit van zorg verbeteren: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Daarom moet Den Bouw een verbeterplan doorvoeren dat deze tekortkomingen wegneemt. Na juli 2020 toetst de inspectie het behaalde resultaat.

Uiterlijk 8 december 2019 moet Den Bouw voldoen aan de aanwijzing door de tekortkomingen in de medicatieveiligheid weg te nemen. Voldoet de zorginstelling daar niet aan, dan volgt mogelijk een boete. 

Door: Nationale Zorggids