Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Alerimus onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht heeft betrekking op locaties De Open Waard in Oud-Beijerland en De Buitensluis in Numansdorp. Op deze locaties biedt Alerimus ouderenzorg. Het verscherpt toezicht is ingegaan op 4 november 2019 en duurt zes maanden. Dit meldt de inspectie.

De inspectie bezocht De Open Waard in oktober 2018. De inspectie stelde bij dat bezoek vast dat de kwaliteit van zorg beter moest. In augustus 2019 bracht de inspectie een vervolgbezoek. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van zorg niet is verbeterd in de tussenliggende periode. Een maand later bezocht de inspectie ook locatie De Buitensluis.

Onvoldoende verbetermaatregelen

Bij De Open Waard zijn er onvoldoende verbeteringen op de onderwerpen persoonsgerichte zorg, professionele besluitvorming, methodisch werken, stabiliteit en continuïteit van deskundige zorgverleners en multidisciplinaire samenwerking. Bij De Buitensluit ziet de inspectie op de thema’s deskundigheid personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid grotendeels dezelfde tekortkomingen als bij De Open Waard. Daarnaast blijken er ook bij deze locatie onvoldoende verbetermaatregelen te zijn genomen naar aanleiding van het inspectie bezoek aan De Open Waard in 2018.

Controles door inspectie

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. Het is belangrijk dat Alerimus de tekortkomingen wegneemt. De zorgaanbieder is zich van de situatie bewust. Toch vindt de inspectie het belangrijk om expliciet een vinger aan de pols te houden.

Alerimus moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. Gedurende de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Alerimus zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken.

Bestuursrechtelijke maatregelen

Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Door: Nationale Zorggids