Normal_dementie_oudere_bejaarde_eenzaam

Eenzaamheid onder ouderen is in twintig jaar tijd iets afgenomen. Het gaat slechts om een afname van een paar procentpunten, benadrukt Theo van Tilburg van de Vrije Universiteit die hier onderzoek naar deed. Vooral in de groep 95-plussers zijn nog veel ouderen eenzaam. Dit meldt NOS. 

Gemiddeld komen de onderzoekers uit op een ruime 30 procent eenzame ouderen en dat is een paar procentpunten gezakt. Van Tilburg benadrukt dat het niet waarschijnlijk is dat er minder eenzame ouderen zijn.

Eenzaamheid in omvang blijft groeiend probleem

“Omdat er veel meer ouderen zijn, is het in omvang een groeiend probleem, maar als je kijkt naar de afzonderlijke oudere, dan zie je dat een aantal situaties is verbeterd. Ouderen leven langer, dus ze leven ook vaak samen langer, ze hebben betere relaties en ze hebben ook vaker contact met anderen”, aldus Van Tilburg.

Andere ouderen

Ook zijn er in de loop der tijd ouderen bijgekomen met een hoger opleidingsniveau en ouderen die controle hebben op hun eigen leven. Iets wat ook noodzakelijk is, omdat de overheid steeds meer uitgaat van zelfredzaamheid. Toch speelt familie net als twintig jaar geleden een grote rol voor ouderen. Waar er zo’n twintig jaar geleden 66 procent van het netwerk van ouderen uit familie bestond, is dat nu gezakt naar 60 procent. Een kleine daling die gecompenseerd wordt door meer vrienden en kennissen in het netwerk. 

Door: Nationale Zorggids