Normal_mantelzorg__thuiszorg

Thuiszorg Olympia heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De organisatie levert in Eindhoven en omgeving zorg aan cliënten thuis. Er zijn echter risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van Zorg. Daarom moeten cliënten met de indicatie verpleging en/of bij wie voorbehouden handelingen worden uitgevoerd per direct worden overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Dit meldt IGJ. 

Thuiszorg Olympia schiet op meerdere thema’s tekort. Er zijn onder meer gevaren binnen de thema’s ‘veilige zorg’, ‘cliënt centraal’, ‘integrale zorg’, ‘professionele autonomie van de wijkverpleegkundige’ en ‘sturen op kwaliteit en goed bestuur’. Ook is er geen verantwoorde omgang met medicatie, wat kan leiden tot een onmiddellijk en hoog risico voor de veiligheid van cliënten. Om die reden is een aanwijzing opgelegd.

Deel cliënten overdragen

Een deel van de cliënten moet worden overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Het gaat hierbij om diegenen met een indicatie verpleging en/of mensen bij wie voorbehouden handelingen moeten worden uitgevoerd. Dit zijn handelingen die medisch en risicovol zijn en alleen uitgevoerd mogen worden door bevoegde zorgverleners. Pas als er voldoende maatregelen zijn genomen mag Thuiszorg Olympia weer cliënten met deze zorgbehoefte aannemen.

Tekortkomingen wegwerken 

Uiterlijk op 19 januari 2020 moet Olympia voldoen aan het thema ‘veilige zorg’. Dit betekent dat wijkverpleging bekwaam en bevoegd moet zijn om voorbehouden handelingen te verrichten. Hier hoort verantwoorde omgang met medicatie ook bij. Uiterlijk op 20 april 2020 moeten de tekortkomingen op de andere thema’s zijn weggewerkt. Is dat tegen die tijd niet het geval, dan volgt mogelijk een boete. 

Door: Nationale Zorggids