Verbeterde neurologie Amstelland en Amsterdam UMC

Ziekenhuis Amstelland neemt sinds kort neurologische patiënten over van Amsterdam UMC die niet per se in een academisch ziekenhuis behandeld hoeven worden. Daardoor is de doorstroom van patiënten op de afdeling Neurologie beter en krijgen deze patiënten zorg op een plek die beter past bij hun gezondheidssituatie. Dit meldt Amsterdam UMC.

De juiste zorg op de juiste plek

Patiënten met een herseninfarct of een hersenbloeding in de regio Noord-Holland komen vaak terecht op de Acute Hersen Hulp van Amsterdam UMC. Daar volgt de diagnostiek en eventuele acute behandeling zoals het maken van een CT-scan, neurologisch onderzoek en het zo nodig toedienen van medicatie. Vaak worden patiënten direct daarna opgenomen op een afdeling Neurologie voor verdere zorg. Een klein deel van de patiënten komt in aanmerking voor een zogeheten trombectomie, het mechanisch verwijderen van het bloedstolsel via het slagaderlijke systeem. Deze complexe behandeling gebeurt in deze regio alleen in Amsterdam UMC. Het overige deel van de patiënten met een herseninfarct kan binnen 4,5 uur na het ontstaan van de klachten behandeld worden met bloed-verdunnende therapie. Dit wordt in veel ziekenhuizen in de regio gedaan.
 

Vlot overdragen

Prof. dr. Yvo Roos, neuroloog in Amsterdam UMC: “Een aantal patiënten kan uitstekend verder behandeld worden in een algemeen ziekenhuis. Overplaatsing naar het eigen ziekenhuis of een ander ziekenhuis in de regio is echter niet eenvoudig. Daarvoor moesten we soms flink wat rondbellen, in enkele gevallen reden zelfs ambulances naar ziekenhuizen buiten de regio. Maar vaker bleven patiënten langer in het Amsterdam UMC, waardoor er hier minder ruimte was voor de meer complexere patiënten die juist zorg in een umc nodig hebben. Daarom zijn de nieuwe afspraken met Ziekenhuis Amstelland en omliggende verpleeghuizen zo belangrijk. Nu kunnen we patiënten veilig en vlot overdragen zodat er ruimte blijft voor nieuwe acute patiënten die academische zorg nodig hebben.”

Afspraken met verzorg- en verpleegtehuizen cruciaal

Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC werkten al nauw samen en hebben hun samenwerking in korte tijd weten te intensiveren. Marieke van der Meer, neuroloog in Ziekenhuis Amstelland: “De afdeling Neurologie van Ziekenhuis Amstelland is van oudsher een afdeling waar relatief veel mensen met een beroerte worden opgenomen. Paramedici (ergotherapeut, logopedist en fysiotherapeut) werken er samen met de patiënt aan het herstel. Als patiënten geen medische zorg meer nodig hebben, kunnen zij naar huis of naar een andere zorginstelling. Voor de overplaatsing naar andere zorginstellingen worden we ondersteund door de zorgverzekeraars, die op hun beurt weer goede afspraken hebben gemaakt met de verpleeghuizen om ons heen, zodat die doorstroom ook optimaal blijft.”
 
Door: Nationale Zorggids