Meer mantelzorgers recht op huurtoeslag

Sinds de regels voor huurtoeslag in 2020 zijn veranderd, blijkt dat meer mantelzorgers recht hebben op huurtoeslag. Eén van de oorzaken is het verhogen van de maximale inkomensgrens. Daarnaast vallen veel mantelzorgers of hun huisgenoot onder de ‘bijzondere situaties voor de huurtoeslag’. Dit meldt het Mantelzorgcentrum.

Verhogen maximale inkomensgrens

De maximale inkomensgrens gaat fors omhoog. Daarnaast is er een geleidelijke afbouw van de huurtoeslag richting die grens. Bovendien is er geen harde inkomensgrens meer. Hoe hoog het inkomen mag zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, hangt af van de huur, leeftijd en de samenstelling van het huishouden.

Bijzondere situaties huurtoeslag

Mantelzorgers die op hetzelfde adres wonen als degene voor wie zij zorgen, komen in een aantal gevallen in aanmerking voor ‘Bijzondere situaties voor de huurtoeslag’. Wanneer de huisgenoot van 18 jaar of ouder een Wlz-indicatie heeft, dan telt de Belastingdienst het inkomen en vermogen van een persoon minder mee voor de huurtoeslag. Dit kan gunstig zijn voor het maximaal vermogen, de maximale inkomensgrens en de hoogte van de huurtoeslag. Is er een aanpassing in de huurwoning en heeft degene voor wie de mantelzorger zorgt hiervoor een Wmo beschikking? Dan heeft hij of zij misschien recht op huurtoeslag, zelfs als de huur van de woning normaal gesproken te hoog is.

Mantelzorgers die hier meer over willen weten, gaan naar de website van het Mantelzorgcentrum

Door: Nationale Zorggids