Verlenging huishoudelijke hulp Friesland

Het recht op huishoudelijke hulp bij ongeveer veertig huishoudens in de gemeente Smallingerland (Friesland) wordt tijdelijk verlengd. Door vertragingen met herindicaties kregen deze mensen geen vergoede huishoudelijke hulp. De oorzaak van de vertragingen zou de landelijke invoering van een abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zijn. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

 

 

Bij de 64-jarige Lia uit Rottevalle werd al wekenlang niet schoongemaakt, ondanks dat de herindicatie voor huishoudelijke hulp ruim op tijd was aangevraagd. Haar zussen Nellie Oosterbaan en Harriëtte Geertsma dienden een klacht in bij het consumentenprogramma Radar. Hierna kwam er weer huishoudelijke hulp voor hun zus. Geertsema verbaast zich erover dat er, nadat Radar erbij betrokken is geraakt, wel weer huishoudelijke hulp is voor hun zus: "Ik hoop enorm dat iedereen die net als mijn zus zonder hulp zit, met spoed hulp krijgt. Er zijn zeker meer.”

'Besluit tijdelijke verlenging indicatie huishoudelijke hulp al eerder genomen'

Woordvoerder Roos Leenders namens de gemeente Smallingerland en Carins (zorg- en welzijnsorganisatie in de gemeente Smallingerland) laat weten dat al besloten was om de indicaties voor huishoudelijke hulp tijdelijk te verlengen voordat Radar bij de kwestie betrokken was geraakt. Toen het programma contact opnam, werd dit volgens haar in gang gezet. 

Wachtlijst bij Carins

Carins meldt op haar website dat het door grote drukte niet iedereen direct kan helpen. Ook geeft de organisatie aan dat er een wachtlijst is en mensen langer moeten wachten dan zij gewend zijn. Volgens Leenders hebben ook andere gemeenten last van drukte, onder andere door de landelijke invoering van een abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Bij een herindicatie wordt gekeken of een cliënt recht heeft op meer of minder huishoudelijke hulp.

Door: Nationale Zorggids