Normal_natuur_ouderen_wandelen_genieten_bejaard

Het coronavirus is niet uit het nieuws te slaan, toch is een groot deel van de senioren er niet bang voor, blijkt uit een flitsonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Slechts 4 procent is bang om ziek te worden. Ze noemen vooral hun huidige gezondheid als reden. Een derde is niet bang, maar is er ook niet gerust op. En de overgrote meerderheid (58 procent) is er niet bang voor. Een van de redenen die wordt aangegeven is dat het volgens hen een gewone griep is. Het onderzoek is onder 1200 senioren gehouden, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar. Dit meldt KBO-PCOB.

Bijna alle senioren zeggen te weten welke groepen mensen het meeste gevaar lopen, mochten ze besmet raken met het coronavirus. Zwakkere en oudere senioren, zieke mensen en chronisch zieken worden met name genoemd.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Nederlanders zijn nuchter en ouderen zijn rustig, dat zijn goede eigenschappen. Toch maken we ons als organisatie ook zorgen, want ondanks de druk op ziekenhuizen, verplegend personeel en huisartsen, moet de reguliere zorg die kwetsbare ouderen nodig hebben gegarandeerd blijven. Daarnaast is het belangrijk dat we verstandig blijven en niet in onzinnige plannen verzanden.”

Maatregelen om besmetting te voorkomen

Van de senioren neemt 37 procent nu extra maatregelen om besmetting te voorkomen. Bij deze groep staat vaker en grondiger handen wassen op de eerste plaats, dan hoesten en niezen in de elleboog gevolgd door het vermijden van drukke plekken en het nemen van meer vitamines en weerstand bevorderende middelen. 7 procent van de senioren geeft aan dat ze grotere voorraad aan levensmiddelen hebben dan gewoonlijk.

Vakantie

Met de zomer in aantocht, durft een groot deel (44 procent) van de senioren op dit moment op een buitenlandvakantie te gaan. Ruim een derde zegt niet meer op vakantie te durven en de rest (21 procent) twijfelt nog. De senioren die gewoon op vakantie durven te gaan, gaan overigens niet naar een besmet gebied als in Italië, maar liever dichter bij huis, zoals België en Duitsland.

Vragen over coronavirus

Al is een groot deel van de senioren niet bang voor het coronavirus, bij KBO-PCOB komen op dit moment veel vragen binnen over wat wel en niet kan en of bijeenkomsten door kunnen gaan. De ouderenbond verwijst door naar het RIVM en de plaatselijke GGD, zij hebben de beste antwoorden op de meest actuele vragen.

Door: Nationale Zorggids