Ouderenhuisvesting: in vertrouwde omgeving wonen

Gemeenten zouden bij het maken van woonplannen rekening moeten houden met de wens van ouderen om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Dit stellen Tinie Kardol, hoogleraar Actieve Ouderdom aan de Vrije Universiteit in Brussel en Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan Maastricht University. Gemeenten moeten dit jaar hun plannen voor ouderenhuisvesting bekendmaken. Dit meldt De Telegraaf.

De hoogleraren vinden dat het sociale netwerk dat ouderen in de omgeving hebben opgebouwd en de steun die mensen daardoor ervaren serieus genomen moeten worden: "De sociale betekenis van het moeten verlaten van de woning waarin je jaren hebt gewoond en van het loslaten van buurtcontacten, moet niet worden onderschat."

Ouderenhuisvesting: 'verbouwen heeft alleen zin als er ondersteuning in de buurt is'

In een rapport van de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen, dat dit jaar is gepubliceerd, was één van de adviezen dat er meer woningen moeten worden gebouwd of verbouwd. De hoogleraren trekken dit advies in twijfel. Zij geven aan dat verbouwen alleen nuttig is "als er ook mensen in de omgeving zijn die ondersteuning kunnen bieden." Er zijn in Nederland door het lage geboortecijfer in toenemende mate minder mensen om ouderen in de buurt te helpen. Schols en Kardol: "En juist zorgbehoevende mensen met een beperkt sociaal netwerk verhuizen eerder dan mensen met veel sociale relaties."

Meeste ouderen willen blijven wonen waar ze wonen

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel onder tienduizenden ouderen in België en Nederland blijkt dat driekwart van de ouderen het liefst niets aan de woning doet en wil blijven wonen waar hij nu woont. Een kwart van de 80-plussers geeft aan wel naar een aangepaste woning te willen verhuizen of naar een appartement in een wooncomplex met passende voorzieningen. Van deze groep geeft één op de drie aan dat ze in principe ook wel de eigen woning zouden willen aanpassen. Intrekken bij de kinderen vinden de ouderen geen optie omdat ze zich dan tot last voelen. 

Ouderenhuisvesting: hoe kunnen overheden ouderen tegemoet komen?

Als het aan de hoogleraren ligt, komen overheden ouderen tegemoet door bijvoorbeeld primaire voorzieningen dichterbij te brengen, door de bereikbaarheid en toegankelijkheid van verderop gelegen voorzieningen te verbeteren, of door de buurtbetrokkenheid te bevorderen. Gemeenten en woningstichtingen moeten ook aan deze zaken aandacht besteden. De hoogleraren zeggen dat de 13 miljard euro die volgens ouderenbond ANBO en zorgbranchevereniging Actiz nodig is voor woningaanpassingen niet genoeg is om dit te bereiken.

In Nederland is op dit moment een tekort aan ouderenwoningen: ongeveer zestigduizend. Als het aan de hoogleraren ligt, komen er mogelijkheden voor groepswonen in een landelijke omgeving, met beschikbaarheid van verpleeghuiszorg. 

Door: Nationale Zorggids