Behandelpaspoort om behandelwensen kenbaar te maken

Als je naar de fysiotherapeut of een andere zorgverlener gaat, bespreek je met hem of haar hoe de behandeling eruit zal zien: je maakt samen een behandelplan, waarin je ook jouw wensen kenbaar kunt maken. Een zwangere vrouw stelt met haar verloskundige een bevalplan op, waarin haar wensen ten aanzien van de bevalling staan. Het is dus niet meer dan logisch dat er nu ook een hulpmiddel is om behandelwensen mee op een rijtje te zetten: het behandelpaspoort. Het behandelpaspoort is een klein boekje, dat lijkt op een paspoort. Het helpt mensen van alle leeftijden om na te denken over wensen ten aanzien van behandelingen in de zorg. 

 

In het behandelpaspoort kun je je wensen voor behandelingen op een rijtje zetten. Bijvoorbeeld of je op hoge leeftijd bij ernstige ziekte nog wel opgenomen wilt worden in het ziekenhuis, of liever kiest voor een thuisbehandeling of palliatieve zorg. Maar je kunt in het boekje ook kenbaar maken wat je wensen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld medicatie en reanimatie. Met het behandelpaspoort weten artsen wat deze wensen zijn, en dit voorkomt dat je in ongewenste situaties terechtkomt.

Het behandelpaspoort helpt met het maken van keuzes voor behandelingen

In het behandelpaspoort kun je behandelwensen noteren en bijvoorbeeld wie er gebeld moet worden bij ernstige ziekte. Bij het paspoort zit een informatieboekje met informatie over de mogelijkheden in de gezondheidszorg. Dit helpt bij het nadenken over wat je wel wilt en wat liever niet. In het behandelpaspoort kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk te kiezen voor “Altijd alles: ik wil dat in een acute situatie altijd het maximaal mogelijke wordt gedaan om mij in leven te houden.” Een andere optie is: “Sommige behandelingen niet meer: ik ben kwetsbaar geworden door mijn leeftijd of ziekte(s). Ik realiseer me dat mijn kwaliteit van leven bij sommige behandelingen achteruit kan gaan. Dat wil ik niet. Het kan ook zijn dat ik om andere redenen terughoudend ben met behandeling”, zo meldde EenVandaag in haar uitzending over het paspoort.

Het doel van het paspoort: praten over je wensen

De makers van het behandelpaspoort benadrukken dat invullen van het paspoort niet het doel is. Het behandelpaspoort is vooral een stimulans om na te denken over behandelwensen en hierover het gesprek aan te gaan met je naasten en eventuele zorgverleners. Het is dus een middel om het eigenlijk doel, communicatie over je behandelwensen, te realiseren. Bij het nadenken over behandelwensen is het ook mogelijk om een adviesgesprek aan te gaan met Ester Bartholet.

Het behandelpaspoort is relevant voor alle leeftijden 

Het paspoort is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. Ook (of juist) als je nog jong en gezond bent, kan het goed zijn om na te denken over je wensen als de gezondheid achteruit gaat, wat je wilt als je gereanimeerd moet worden of wat je wensen zijn bij een ziekenhuisopname.

Het behandelpaspoort ondersteunt je in je keuzes maar is geen statisch document

Het paspoort helpt om op moeilijke momenten een keuze te maken die past bij de eigen behandelwensen. In een acute situatie is het bijvoorbeeld makkelijker om sneller tot een bepaalde keuze te komen, en weet ook de arts welke wensen je hebt. Het paspoort stimuleert mensen om over dit soort keuzes en wensen na te denken er met naasten en de arts over te spreken. In het paspoort kun je deze wensen vervolgens kenbaar maken zodat je er in moeilijke situaties op kunt terugvallen.

Uiteraard kun je altijd van gedachten veranderen. Het is namelijk niet te voorspellen of je er in een bepaalde situatie nog steeds hetzelfde over denkt. Je kunt dus altijd je wensen en keuzes aanpassen. Specialist Bertholet adviseert daarom om om in het paspoort bij nieuwe wensen een datum en handtekening te plaatsen.

Hoe kun je het behandelpaspoort krijgen?

Het paspoort is te koop in de webshop op de website over het behandelpaspoort. Op de website worden ook veelgestelde vragen beantwoord, bijvoorbeeld over de kosten, het doel en of een hulpverlener zich moet houden aan jouw wensen in het paspoort.

Bronnen

Website van het behandelpaspoort
Eenvandaag

Door: Nationale Zorggids

Foto: Ester Bertholet, Behandelpaspoort