'Verpleeghuis hield zich aan richtlijnen'

Bij verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam, waar in korte tijd relatief veel bewoners zijn overleden aan het coronavirus, werden alle richtlijnen gevolgd. Stichting Humanitas, die het verpleeghuis runt, heeft "alle maatregelen genomen die op dat moment redelijkerwijs verwacht mochten worden". Dat is volgens Humanitas de uitkomst van een onderzoek waartoe het bestuur van de stichting opdracht had gegeven.

In het verpleeghuis stierven in enkele weken tijd minimaal 22 van de 99 bewoners aan het coronavirus. Daarop volgde veel media-aandacht. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigde een onderzoek aan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De directie van Humanitas besloot ook zelf een onderzoek in te stellen. Dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Move Professionals. Humanitas bracht donderdag een samenvatting ervan naar buiten, maar wil het onderzoeksrapport zelf niet delen. Een duidelijke reden daarvoor kon een woordvoerder van de instelling niet noemen.

In de samenvatting wordt geschetst dat De Leeuwenhoek een multicultureel en levendig verpleeghuis is, waarvan de bewoners heel veel contact hebben met de buitenwereld. De bewoners hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen, zowel psychisch als fysiek: van dementie tot diabetes en van COPD tot hartproblemen. "Het is heel waarschijnlijk dat deze ingrediënten een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de snelheid van de uitbraak in De Leeuwenhoek, en aan het relatief hoog aantal ernstig zieken en sterfgevallen."

Personeelsproblemen

Bij het verpleeghuis speelden wel personeelsproblemen. Er werkten veel flexibele krachten en zowel in het management als in het behandelteam waren veel wisselingen geweest. "Daardoor had het team geen vaste routines in de dagelijkse zorg, was één van de basisartsen pas in dienst en was er geen vaste locatiemanager." Vanwege de corona-uitbraak werd wel snel een crisisteam opgetuigd.

In tegenstelling tot veel andere zorginstellingen had De Leeuwenhoek volgens de samenvatting voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel. Ook ging het verpleeghuis al dicht voor bezoekers voordat het kabinet besloot tot een verbod op bezoek.

Aanbevelingen

In de algemeen geformuleerde aanbevelingen staat dat het belangrijk is dat er "aandacht is voor de bijzondere functie, populatie en achtergrond" van De Leeuwenhoek. Verder moet infectiepreventiebeleid worden geborgd en in de communicatie met bewoners en familieleden moet rekening worden gehouden met de grote diversiteit. Het vierde punt is dat de werkvloer, bewoners en familieleden betrokken moeten worden "bij knelpunten".

De tekst sluit af met een boodschap aan critici: "Alle aandacht richten op één verpleeghuis, in verwijtende zin, waarbij context en nuance nauwelijks een rol spelen, is funest voor alle betrokkenen."

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil niet inhoudelijk op het onderzoek reageren. Er is contact geweest tussen inspectie en Humanitas over het onderzoek dat de instelling heeft gedaan, laat een woordvoerder weten. Daarbij is gesproken over hoe Humanitas lessen trekt uit het onderzoek en de uitbraak op de Leeuwenhoek, en hoe Humanitas zich voorbereidt op een volgende uitbraak.

Door: ANP