Debat over het pensioenakkoord: een terugblik
Na jarenlange onderhandelingen sloten werkgevers, vakbonden en minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in juni een pensioenakkoord. De Kamer debatteerde gister over de uitwerking van het akkoord. Dit meldt de Tweede Kamer. 
De komende zes jaar zal het Nederlandse pensioensysteem grondig worden verbouwd. Het pensioen wordt persoonlijker en gaat meebewegen met de economie. Ook komt er een betere regeling voor mensen met zware beroepen en gaat de AOW-leeftijd langzamer omhoog. "Een evenwichtig pakket met oog voor de belangen van alle generaties", aldus de minister.
 

Beoordeling

Met dit "solide akkoord" wordt de pensioenregeling in Nederland weer begrijpelijk en komt er weer uitzicht op indexatie, constateert Van der Linde (VVD). Maar hij hoopt wel dat het mogelijk is om werknemers eerder dan in 2026 inzicht te geven in hun individuele pensioen. Ook Van Weyenberg (D66) is tevreden: er zullen niet langer beloftes worden gedaan die niet kunnen worden waargemaakt.
 
Het akkoord is een "gigantische bende", vindt De Jong (PVV), en er is nog niks uitgewerkt. "Er ligt alleen maar ellende op tafel", meent Van Brenk (50PLUS). Wassenberg (PvdD) ziet dat er met gespaard pensioengeld "een gokje op de beurs" wordt gedaan en wil ouderen meer zekerheid bieden. Ons "rechtvaardig, sociaal en uitstekend renderend pensioenstelsel" wordt bij het oud vuil gezet, constateert Krol (GKVK).
 
Van Kent (SP) hekelt de onzekerheid die het nieuwe stelsel voor werknemers creëert: zij moeten geld inleggen en maar afwachten hoeveel pensioen dat uiteindelijk oplevert. De werkgevers zijn volgens hem de winnaar, want zij gaan stabiel lage premies betalen.
 

Evenwichtige overgang

Van Brenk (50PLUS) maakt zich grote zorgen over de verdeling van de pensioenreserves van 1.500 miljard. Die reserves zijn bij elkaar gespaard door de huidige gepensioneerden, die nu "permanent onteigend" dreigen te worden. En zij zullen ook de komende zes jaar geen indexatie krijgen, vreest Krol (GKVK).
 
In het huidige pensioenstelsel was de kans op hoge kortingen heel reëel geweest, benadrukt Koolmees. De pensioenen zullen in het nieuwe stelsel bij economische voorspoed eerder worden geïndexeerd. Daarnaast is er een collectieve solidariteitsreserve, die wordt gevuld met premies en overrendement en vervolgens wordt verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen.
 
Geef de pensioenuitvoerders ruimte om in de transitie naar het nieuwe stelsel maatwerk te leveren, adviseert Bruins (ChristenUnie). Die transitie zal evenwichtig plaatsvinden, zegt Koolmees. Hij wijst erop dat de pensioenfondsen een transitieplan moeten maken waarin duidelijk wordt hoe adequate compensatie wordt geboden aan werknemers en gepensioneerden.
 

AOW-leeftijd en zware beroepen

Goed dat de AOW-leeftijd langzamer omhooggaat, vindt Van Dijk (PvdA). Hij is ook blij dat het voor mensen met zware beroepen mogelijk wordt om drie jaar eerder met werken te stoppen. Hij vraagt de minister wel om ervoor te zorgen dat de regeling geen "bureaucratisch woud" wordt.
 

Communicatie

Stoffer (SGP) constateert dat er verwarring heerst over de gevolgen van het pensioenakkoord en benadrukt het belang van duidelijke communicatie. Dat vindt Omtzigt (CDA) ook essentieel, bijvoorbeeld over de manier waarop bestaande pensioenafspraken in het nieuwe stelsel worden ingebracht.
 
Smeulders (GroenLinks) beveelt een "pensioenkompas" aan, waarin goed gevolgd wordt hoe het gaat met de pensioenopbouw, een evenwichtige overgang en het aantal deelnemers aan pensioenregelingen. De minister belooft de Kamer regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang in de uitwerking en het realiseren van de beoogde doelen.
 
De Kamer stemt aansluitend aan het debat over de tijdens het debat ingediende moties.