Normal_ouderen_ouderenzorg

Vorige week vrijdag heeft D66 definitief de voltooidlevenwet ingediend. Hierdoor is er hommeles ontstaan in de coalitie, want de ChristenUnie is fel tegen de wet die ouderen die vinden dat hun leven voltooid is in staat stelt om stervenshulp te krijgen. Dit meldt de Telegraaf. 

Wordt de wet aangenomen, dan mogen ouderen vanaf 75 jaar hun stervenswens bespreken met een arts. Het gaat hierbij specifiek niet om ouderen die ernstig en uitzichtloos lijden door een ziekte, maar om ouderen die gevoelsmatig klaar zijn met leven en dat gevoel al langdurig ervaren. Ook is hulp bij zelfdoding door andere hulpverleners dan artsen – zoals psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen, niet langer strafbaar.

'Wet leidt tot angst'

“Ik vind het buitengewoon pijnlijk dat in een tijd waarin ouderen zich extra kwetsbaar voelen, D66 een voorstel indient waarvan we weten dat het bij veel ouderen tot meer angst leidt”, zegt Chris Segers van de ChristenUnie, die hierin gesteund wordt door CDA.

Beide partijen zien veel meer heil in het aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. Dat er meer aandacht en goede zorg voor ze komt. Deze huidige tijden met corona in ieders leven hebben alleen maar aangetoond dat het hierom draait, stelt CU.

NVVE blij met indienen van wet

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is blij dat de wet is ingediend, omdat er met dit initiatief tegemoet wordt gekomen aan de wens van velen in haar achterban. De wet is volgens de NVVE een uitkomst voor mensen die klaar zijn met hun leven en daar zó ernstig onder gebukt gaan dat zij kiezen voor een waardige dood. Zij komen nu niet in aanmerking voor euthanasie, omdat daar een medische reden voor nodig is. 

Door: Nationale Zorggids