Normal_ouderenzorg_mantelzorg_rolstoel_bejaarde_oudere_verpleging_verpleegster

Ouderen met een complexe zorgvraag die in het verpleeghuis wonen, krijgen steeds vaker te maken met verhuizingen, al dan niet vrijwillig. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat vastgoed in de verpleeghuissector deels verouderd is en niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht gaan onderzoeken wat de impact van al deze verhuizingen uit de vertrouwde omgeving is op zorgbehoevende ouderen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft hiervoor 1,7 miljoen euro toegekend. Dit meldt Universiteit Maastricht.

Naast verouderd vastgoed zijn er meer oorzaken aan te wijzen van soms gedwongen verhuizingen van ouderen binnen de verpleeghuiszorg. Voormalige verzorgingshuizen worden bijvoorbeeld omgebouwd tot verpleeghuis, zodat zorgorganisaties kunnen voorzien in de toenemende groei van ouderen met een complexe zorgvraag. Ook vinden er verhuizingen plaats tussen verschillende verpleeghuislocaties, bijvoorbeeld in gevallen van ernstige gedragsproblematiek. 

Innovatieve woonzorgconcepten

Daarnaast steken in Nederland steeds meer experimentele en innovatieve woonzorgconcepten de kop op, die een alternatief bieden aan de traditionele verpleeghuiszorgomgeving. Sommige van deze initiatieven zijn geïnitieerd vanuit burgers zelf, vaak om kwetsbare ouderen in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten blijven wonen en zo deel te laten nemen aan activiteiten in buurt of dorp. Andere concepten zijn ontstaan vanuit (vastgoed)ondernemers of zorgorganisaties. Elke verhuizing is echter enorm ingrijpend voor verpleeghuisbewoners en hun naasten. Zij zitten dan ook met terechte vragen. De Maastrichtse onderzoekers spelen hier nu op in: hoe kan verhuizen binnen de verpleeghuiszorg zo worden ingericht dat het bijdraagt aan kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg?

Vanwege de grootschaligheid van de studie is het de eerste keer dat alle regionale academische netwerken ouderenzorg in Nederland, verzameld in het collectief SANO, samen aan één onderzoek werken.  

Door: Nationale Zorggids