Toezicht op de sector verpleging en verzorging ten tijde van corona

De besmettingen met het coronavirus nemen verder toe in Nederland. Tijdens de eerste uitbraak was het de rol  toezichthouder IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) vooral ondersteunend, volgend en faciliterend. Nu verwacht de inspectie van zorgaanbieders dat zij zicht hebben op de geleerde lessen en die toepassen in hun organisatie. IGJ beoordeelt in haar toezicht de wijze waarop zowel in verpleeghuizen als in de thuiszorg de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten wordt geborgd. Dit meldt IGJ.

 

De IGJ houdt richtgevend en stimulerend toezicht op zorgaanbieders. Tegelijk grijpt het in als er sprake is van een situatie waarbij de kwaliteit en continuïteit van de zorg of veiligheid van cliënten onder de maat is.

Geleerde lessen toepassen

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zicht hebben op de geleerde lessen en deze toepassen in hun organisatie. En dat zij ook zo bij een eventuele tweede golf of besmettingen het coronavirus in de instelling de kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen garanderen. Daarom behandelt en beoordeelt IGJ met spoed corona-gerelateerde meldingen waar mogelijk risico’s zijn op zorgtekorten en de kwaliteit en veiligheid niet (meer) geborgd is. Daar waar signalen zijn van grote risico’s op zorgtekorten voor clienten, gaat IGJ op bezoek. Dit geldt niet alleen waar risico’s zijn als gevolg van een grote virusuitbraak, maar alle situaties waar veilige zorg onder druk staat.

Thematische belrondes en toezichtkader

Daarnaast houdt de inspectie contact met de verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties door middel van belrondes op specifieke thema’s. Een voorbeeld daarvan zijn de thematische belrondes over de openstelling van verpleeghuizen voor bezoek. Ook is er een thematisch toezichtkader ontwikkeld voor de toetsing van goede en veilige zorg bij uitbraken van corona in de sector verpleging en verzorging.

Zorgaanbieders moeten de IGJ actief blijven informeren bij besmettingen van cliënten met het coronavirus in verpleeghuizen als er risico’s kunnen ontstaan voor de kwaliteit, veiligheid of continuiteit van de zorg. Daarbij dient de zorgaanbieder zich transparant en toetsbaar opstellen en de inspectie op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom een uitbraak. 

Door: Nationale Zorggids