Patiënt krijgt dicht bij levenseinde vaak nutteloze medicijnen voorgeschreven

Van alle personen die in 2017 overleden in Nederland, stierf 75 procent aan een aandoening die veelal gepaard gaat met een ziekbed en een behoefte aan palliatieve zorg. Bijna de helft van deze mensen die tot aan hun overlijden stonden ingeschreven bij een huisarts kreeg in de laatste drie levensmaanden een herhaalrecept voor medicatie die voor heen geen of twijfelachtige waarde had. Dit meldt Nivel op basis van gegevens uit het Informatiesysteem Palliatieve Zorg. 

Medicijnen die geen of twijfelachtige waarde hebben aan het levenseinde kunnen de gezondheid van de patiënt niet betekenisvol verbeteren of juist schaden. Deze herhaalrecepten kwamen in 2017 vaak voor. Bij 45 procent van de doelgroep van palliatieve zorg schreef de huisarts in de laatste drie levensmaanden een herhaalrecept voor. Bij mensen ouder dan 85 jaar was dit percentage nog wat hoger, namelijk 54 procent. Bij deze herhaalrecepten ging het vaak om cholesterolverlagers of geneesmiddelen tegen osteoporose, zoals vitamine D of calcium.

Vitamine B12 en foliumzuur

De huisarts schreef bij 15 procent van de doelgroep van palliatieve zorg in de laatste drie levensmaanden voor het eerst een recept voor medicatie met geen of twijfelachtige waarde voor. Daarbij ging het vaak om mensen die zouden overlijden aan kanker of een chronische hartaandoening. Bij deze voor het eerst voorgeschreven medicatie ging het bijvoorbeeld om vitamine B12/foliumzuur en ijzerpreparaten.

Door: Nationale Zorggids
Bron: 
Nivel [internet], https://nivel.nl/nl/nieuws/herhaalrecepten-voor-medicatie-van-twijfelachtige-waarde-komen-aan-het-levenseinde, geraadpleegd  11-09-2020