Weer leren spreken na afasie dankzij Speech-Music Therapy

Iemand die niet of moeilijk uit zijn of haar woorden kan komen weer een stem geven. Dat is het doel van de nieuwe behandeling Speech-Music Therapy (SMTA) van Treant Zorggroep. Na een half jaar oefenen kan mevrouw Foss uit Bilderdijk in Hoogeveen weer koffie bestellen, de naam van haar dochters uitspreken en mensen begroeten en bedanken. Een verbazingwekkend resultaat. Dit meldt Treant Zorggroep.

Mevrouw Foss heeft door een herseninfarct een taalstoornis (afasie) gekregen. "Zij kon alleen nog maar ‘ja’, ‘nee’ en één zinnetje zeggen dat geen betekenis had", vertelt logopedist en klinisch linguïst Marith Guichelaar. Tijdens de combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie werden belangrijke woorden, zinnen en namen op een melodie gezet, zodat ze deze uitingen kon leren zingen. "Mevrouw Foss houdt erg van muziek, maar we hadden weinig vooruitgang in het spreken verwacht, omdat ze al zeven jaar afasie heeft’, legt muziektherapeut Martijn Bergstra uit. ‘Ze heeft ons verbaasd, want ze kan na een half jaar al acht verschillende uitingen uitspreken."
 

Unieke melodie

De behandeling helpt de vloeiendheid in het spreken zoveel mogelijk terug te krijgen of weer op gang te brengen. De logopedist bedacht samen met mevrouw Foss belangrijke zinnen of woorden die ze wilde leren uitspreken. "Dat waren de woorden ‘dankjewel’, ‘goedemorgen’, de namen van haar dochters en een paar praktische zinnen die ze dagelijks kan gebruiken zoals: ‘koffie met melk’ en ‘brood met leverpastei’," licht Marith toe. Deze uitingen werden gekoppeld aan een unieke melodie. Deze melodie helpt om de woorden en zinnen makkelijker te vormen en vloeiender uit te spreken. 
 

Groeiend zelfvertrouwen

Tijdens de behandeling wordt eerst samen gezongen en daarna gaat de oefening over in ritmisch spreken. Uiteindelijk vervalt de melodie en het ritme en wordt er alleen nog maar gesproken. Het spreken oefende mevrouw Foss ook zelf: "We maakten filmpjes van de oefeningen die mevrouw zelf kan afspelen op haar iPad om zoveel mogelijk te oefenen," vertelt Martijn.
 
De therapeuten zagen het zelfvertrouwen van mevrouw Foss groeien. "We hoorden van familie en zorgmedewerkers dat de getrainde woorden en zinnen goed hoorbaar zijn in dagelijkse situaties. De zorgmedewerkers van Bilderdijk stonden perplex toen mevrouw voor het eerst haar eigen koffie bestelde. "Normaal raadden ze wat ze precies wilde drinken, maar nu bestelde ze haar koffie mét melk. Het is prachtig om te zien dat ze zichzelf nu nog beter kan uitdrukken. Dat is waarvoor we het doen", zegt Marith trots. 
 

Over SMTA

Marith en Martijn hebben een SMTA-cursus gevolgd om zich de methode van de behandeling eigen te maken. Mevrouw Foss was de eerste bewoonster waarmee ze aan de slag gingen. SMTA is geschikt voor mensen met afasie (problemen met spreken en/of het begrijpen van taal) en/of apraxie (problemen met het vormen van klanken en woorden).
 
Elke behandeling heeft een vaste structuur, vindt een of twee keer in de week plaats en bewoners/cliënten kunnen zelf ook aan de slag met de geoefende zinnen. Dankzij SMTA kunnen Martijn en Marith mensen met afasie of apraxie zo goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie op www.treant.nl/smta.
 
Door: Nationale Zorggids
Beeld: Treant Zorggroep