Gratis NVVE-wilsverklaringen tijdens Week van de Wilsverklaring
Steeds meer Nederlanders willen hun wensen rond hun levenseinde vastleggen in een wilsverklaring.  De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) biedt daarom tijdens de Week van de Wilsverklaring (van 3 tot en met 9 oktober 2020) diverse gratis digitale lezingen aan voor zowel leden als niet-leden.  Na afloop van de lezingen krijgen ook niet-leden eenmalig de drie wilsverklaringen van de NVVE cadeau. Dit meldt de NVVE.
De NVVE organiseert vanwege het coronavirus geen fysieke bijeenkomsten meer, maar merkt dat digitale lezingen (webinars) over het levenseinde in een grote behoefte voorzien. Onlangs trokken drie NVVE-webinars op een maandag in september in totaal meer dan duizend deelnemers.  De NVVE verwacht dan ook dat de digitale lezingen tijdens de Week van de Wilsverklaring mogelijk door ruim tienduizend mensen worden bijgewoond.
 

Drie soorten wilsverklaringen

NVVE heeft drie wilsverklaringen ontwikkeld: het schriftelijk euthanasieverzoek, het schriftelijk behandelverbod en de volmacht medische beslissingen. Deze zijn normaal gesproken alleen beschikbaar voor leden, maar tijdens de Week van de Wilsverklaring doet de NVVE ze bij uitzondering cadeau aan iedereen die een digitale lezing over wilsverklaringen volgt.   
 

Wensen over levenseinde

In een wilsverklaring leggen mensen hun wensen over hun levenseinde vast. Er kan bijvoorbeeld in worden opgenomen of je bij ondraaglijk lijden voor euthanasie in aanmerking wil komen, of welke medische behandelingen je in bepaalde situaties absoluut niet meer wil. Ook kan worden opgeschreven wie er namens de opsteller wensen kenbaar mag maken als deze dat zelf niet meer kan.  
 
Een ondertekende wilsverklaring is een officieel document dat zijn rechtsgeldigheid niet kan verliezen. Wel is het verstandig om de wensen geregeld te bespreken met de (huis)arts, zodat deze ervan overtuigd blijft dat de wensen weloverwogen en nog altijd aanwezig zijn.
 

Euthanasie

Een wilsverklaring is geen garantie op het verkrijgen van euthanasie. Euthanasie is immers geen recht. Maar een kraakheldere wilsverklaring die geregeld geactualiseerd is, helpt een dokter enorm bij zijn afweging of hij een euthanasieverzoek kan inwilligen. Een behandelverbod dat vastgelegd is in een wilsverklaring, kan wél wettelijk worden afgedwongen.  
 
Door: Nationale Zorggids