Nieuwe campagne ‘Een klein gebaar kan het verschil maken’ van start

Een kopje koffie bij de buurman, een spontane ontmoeting in de supermarkt en gesprekjes met leden van de kaartclub. Zulke contacten blijken belangrijker om eenzaamheid tegen te gaan dan gedacht. Nieuw onderzoek van de Tilburg University gaat in op het belang van contact met kennissen en mensen die iets verder van je af staan – en het is juist dat contact dat veel mensen in coronatijd missen. Vandaag start de campagne ‘Een klein gebaar kan het verschil maken’ in aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober. De campagne roept op om contact te maken en aandacht te hebben voor elkaar – voor mensen die dichtbij staan én wat verder weg. Dit meldt Rijksoverheid.

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, probeert iedereen zich zo goed mogelijk aan de RIVM-regels te houden, waaronder de 1,5 meter afstand en ‘geen bezoek, tenzij’. Dit heeft er voor gezorgd dat Nederlanders zich eenzamer voelen dan voor de crisis. In coronatijd is de groep eenzame ouderen verdubbeld, heeft SCP (8 september 2020) berekend.

Contact mensen verder van ons af belangrijk

Uit nieuw onderzoek van de Tilburg University blijkt dat het contact met mensen die iets verder van je af staan zoals kennissen en buren, belangrijker is dan tot nu toe gedacht in het verminderen van het gevoel van eenzaamheid. En dit contact blijkt tijdens de crisis te zijn afgenomen. “Mensen missen het praatje over het weer meer dan we dachten. Het lijkt daarnaast dus van belang om juist ook contact te zoeken met mensen die wat verder weg staan,”  zegt Gerine Lodder, één van de onderzoekers en gedragswetenschapper aan de Tilburg University.

Samen met de buurman de hond uitlaten

Door de coronamaatregelen zijn onze sociale contacten veranderd. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om, laat het onderzoek zien. Sommigen gaan videobellen, chatten meer, of sturen vaker een kaartje. Anderen bieden hulp aan een ander aan, gaan koken, tuinieren, sporten, bidden of mediteren. En hoe meer activiteiten mensen ondernemen, hoe minder eenzaam zij zich voelen. 

Op de campagnepagina www.eentegeneenzaamheid.nl staan meer voorbeelden en inspiratie over wat mensen kunnen doen om met een klein gebaar het verschil te maken voor een ander.

Door: Nationale Zorggids