Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

Sinds de invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz) kunnen dementerenden en mensen met een verstandelijke beperking niet meer acuut onder dwang worden opgenomen door de ggz. Zij die crisishulp nodig hebben, vallen tussen wal en schip want veel regio’s hebben nog geen alternatief voor ggz-crisisdienst waar ze voorheen op terug konden vallen. Dit meldt Trouw. 

Vorig jaar bestonden de twee wetten nog niet en konden mensen met dementie of een verstandelijke beperking terecht in de geestelijke gezondheidszog. Nu moeten instellingen in de gehandicapten- en ouderenzorg zelf zorgen voor bedden voor acute dwangzorg, maar daarvan zijn er lang niet genoeg. Ze hebben onvoldoende tijd gehad om aparte afdelingen te realiseren waar acuut zorg geleverd kan worden. Ook is er in de ouderen- en gehandicaptenzorg nog nauwelijks een 24-uursdienst, waardoor politie nu vaak nog ter plekke moet komen.

'We hebben de middelen er niet voor'

“Eigenlijk is er nu niks geregeld. Inhoudelijk vinden wij ook dat wij als ouderengeneeskundigen de aangewezen partij zijn om de zorg te bieden aan een demente patiënt in crisis. Maar we hebben er de middelen niet voor”, legt specialist ouderengeneeskunde Rob Hillerstrom, werkzaam bij Zorggroep Apeldoorn, uit.

Ggz stuurt weg

Hetzelfde doet zich voor in de gehandicaptenzorg: artsen voor verstandelijk gehandicapten moet nu ook nee verkopen voor acute dwangzorg en de ggz melden dat er nog steeds geen crisisbedden zijn. Het probleem is de ggz patiënten met dementie of een verstandelijke beperking mogen weigeren omdat zij volgens de Wet verplichte ggz alleen psychiatrische patiënten behandelen.

Helderheid over randvoorwaarden

Inmiddels hebben de belangenorganisaties van ouderengeneeskunde en verstandelijke gehandicaptenzorg een brief geschreven en verstuurd naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Met de zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor de financiering van het geheel kan geen constructief overleg gepleegd worden. Daarom richten zij zich nu op de minister, in de hoop dat hij de randvoorwaarden voor zorg vanuit de Wzd en Wvggz helder kan maken.