Logo_548px-50plus__nl__logo.svg

Vandaag presenteert 50PLUS haar nieuwe verkiezingsprogramma. Een van de voorstellen is dat er strenger wordt opgetreden bij geweldsmisdrijven tegen ouderen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan moeten ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid meer beschermd worden tegen woningovervallen en phishing, een vorm van internetfraude. De straffen hiervoor moeten strenger. Daarnaast wil de partij dat deze kwetsbare groep weerbaarheidstrainingen krijgt.

Eigen risico omlaag

Ook wil de partij dat het verplichte eigen risico in de zorg teruggebracht wordt naar 200 euro en dat de pensioenen omhoog gaan. Verder moet er een geschikt woonaanbod komen voor ouderen. Ouderen en kwetsbaren moeten een subsidie krijgen om hun woning te beveiligen.


Door: Nationale Zorggids