Normal_kaars_overlijden_dood

In week 46 – van 9 tot en met 15 november – overleden naar schatting 3.600 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder, toen 4.563 mensen overleden. De sterfte in week 46 is ongeveer 650 hoger dan verwacht voor deze periode. Dit meldt CBS. 

Op basis van de schatting voor week 46 lijkt de sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, en de overige bevolking ongeveer gelijk gebleven aan de sterfte in de week ervoor. Er overleden ruim 1.400 Wlz-zorggebruikers in week 46, in de overige bevolking overleden ruim 2.150 mensen. Onder de Wlz-zorggebruikers en overige bevolking overleden vorige week ongeveer driehonderd meer mensen dan verwacht. Relatief gezien is de oversterfte wel hoger onder Wlz-gebruikers.

Meer mannen dan vrouwen overleden

Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder mannen in week 46 niet verder toegenomen, bij vrouwen nam het licht toe. Wel overleden er opnieuw meer mannen dan vrouwen., hoewel er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Dat was ook zo tijdens de eerste golf van de corona-pandemie. De oversterfte bij mannen was toen 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

Vooral ouderen

Vooral sterfte onder ouderen is vanaf week 39 hoger dan gemiddeld voor deze periode verwacht kan worden. Het aantal overleden ouderen is in week 46 ongeveer gelijk aan het aantal in de week ervoor. Er overleden vorige week naar schatting bijna 2.100 mensen van 80 jaar en ouder en bijna 1.100 mensen van 65 tot 80 jaar. 

Door: Nationale Zorggids