Normal_pexels-matthias-zomer-339620

Ruim vijftig procent van de mensen bij wie zorg en ondersteuning de afgelopen maanden was afgeschaald, ontvangt nog steeds minder hulp dan voor de coronacrisis. Twintig procent geeft aan nu meer hulp nodig te hebben. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door I&O Research, zo meldt Binnenlands Bestuur. 

Driekwart van de cliënten geeft aan dat ze geen negatieve gevolgen ervaren van de coronacrisis. Toch zijn ambtenaren van het sociaal domein bang voor de negatieve gevolgen van de crisis. Ze geven aan dat ze vrezen voor vereenzaming en psychische klachten bij cliënten. 

Wmo-hulp

Ondanks de coronacrisis is veel zorg toch doorgegaan, zoals Wmo-hulp. Zes op de tien cliënten zeggen de afgelopen maanden net zoveel ondersteuning te hebben ontvangen als voor de crisis. Bij afschaling van zorg ging het voornamelijk om huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding. Lisa Nannes, onderzoeker bij I&O Research, noemt het opvallend dat er zoveel zorg is doorgegaan, vooral omdat deze mensen onder de risicogroep vallen. Aan de andere kant heeft deze groep ook echt zorg nodig. Ambtenaren hebben echter het idee dat er veel zorg is stopgezet, vaak op initiatief van de zorgaanbieder. Twintig procent van de Wmo-cliënten wilde zelf dat de zorg werd stopgezet.

Alternatieve hulp

Uit het onderzoek blijkt dat er zelden een alternatief is geboden voor de verminderde zorg. Als dit werd gedaan, ging het vaak om (video)bellen. Er zijn wisselende ervaringen met de alternatieve hulp die geboden werd. De een vindt bellen fijner dan fysiek contact, de ander vindt het minder persoonlijk. Ook de manier waarop problemen in de zorg door de gemeente zijn opgelost worden verschillend beoordeeld. Een op de vijf cliënten is hier positief over, 17 procent vindt dat de gemeente de problemen beter had moeten oplossen.

Hoewel de zorg de afgelopen twee maanden weer op gang is gekomen, ontvangt iets meer dan de helft van de hulpbehoevenden nog steeds minder hulp dan voor de coronacrisis. 21 procent geeft aan nu meer hulp nodig te hebben, vanwege het uitblijven van de zorg in de afgelopen maanden. Voor ruim een derde van de cliënten is de zorg weer als vanouds. Een kwart van de ondervraagden vindt dat de communicatie vanuit de gemeente omtrent de coronacrisis en de maatregelen, beter had gekund.
 

Door: Nationale Zorggids