Normal_vgz_thebe

Per 1 december is organisatie voor ouderenzorg en wijkverpleging Thebe een nieuwe alliantiepartner in het Netwerk Zinnige Zorg. Vandaag zetten de bestuurders van Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en Thebe hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Zij zetten hiermee een belangrijke stap om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, waarbij ze inzetten op het leveren van zinnige zorg: toegankelijke en betaalbare zorg, nu en in de toekomst.  

Luc Kenter, bestuursvoorzitter van Thebe: “Onze zorgvisie is dat alle zorg en ondersteuning van Thebe eraan bijdraagt dat mensen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden: thuis blijven wonen zo lang dat kan, altijd zelf regie houden op de zorg en ondersteuning. Nederland vergrijst in hoog tempo, wat de vraag naar passende zorg en ondersteuning van Thebe enorm zal doen toenemen. Tegelijkertijd weten we dat de zorgbudgetten niet in die mate mee kunnen groeien, net als het aantal werknemers: we komen nú al handen tekort. Thebe gaat de komende jaren dus belangrijke stappen zetten op het gebied van innovatie. Wij staan voor zinnige, evidence based zorg en ondersteuning; daarom treden wij graag toe tot het netwerk Zinnige Zorg.”

Grote maatschappelijke uitdagingen

Coöperatie VGZ en Thebe vormen samen een zinnige zorg alliantie, zowel voor cliënten binnen de wijkverpleging als voor de doelgroep binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Uitdagingen in het zorgveld langdurige zorg zijn er zeker: een groeiende zorgvraag door vergrijzing, toenemende complexiteit en de behoefte om langer thuis te wonen. Maar ook een toenemend tekort aan zorgprofessionals en oplopende zorgkosten zijn knelpunten die vragen om een gezamenlijke aanpak.

Over het Netwerk Zinnige Zorg

Het netwerk Zinnige Zorg bestaat uit twaalf ziekenhuizen, vier ggz-instellingen en drie V&V-instellingen waarmee meerjarenafspraken zijn gemaakt. Het netwerk Zinnige Zorg heeft het gedachtegoed van Zinnige Zorg omarmd en werkt mee om deze beweging verder vorm te geven. De ambitie van het netwerk is om de zorg beter te maken voor de patiënt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg betaalbaar te houden voor nu en in de toekomst.

Door: Nationale Zorggids
Foto: VGZ