Normal_pexels-matthias-zomer-339620

Over 20 jaar zal het aantal ouderen dat zorg nodig heeft verdubbelen. Dit blijkt uit eerdere gegevens van zorgkantoren, die de ouderenzorg voor alle regio’s in kaart hebben gebracht. Branchevereniging ActiZ geeft aan dat er al lange wachttijden zijn voor de verpleegzorg. Volgens de vereniging is het bouwen van extra huizen maar een deel van de oplossing: “zorgorganisaties willen juist meer investeren om verpleeghuiszorg te voorkomen”, alsdus een woordvoerder van Actiz. Dit meldt Skipr.

Uit de gegevens van de zorgkantoren blijkt dat het aantal Wlz-klanten over 20 jaar met 89 procent zal toenemen. Als er geen veranderingen plaatsvinden, zal er over 5 jaar voor ruim 20.000 ouderen geen passende zorg beschikbaar zijn. Over twintig jaar zal dat getal oplopen tot 120.000.

Onderzoeksinstituut TNO zei eerder al dat het aantal verpleeghuisplaatsen verdubbeld moet worden. Vvt-brancevereniging ActiZ deed een eigen onderzoek naar de verpleeghuiscapaciteit en dat onderzoek wees uit dat er de aankomende vijf jaar 14.000 verpleeghuisplaatsen bij komen. Dat is niet genoeg om het aantal ouderen op te vangen. Volgens ActiZ moeten er vooral woonvormen gebouwd worden waar mensen voor elkaar kunnen zorgen en er voor elkaar kunnen zijn. Op die manier wordt de druk op de formele zorg verminderd.  Volgens de vereniging is het bouwen van extra plaatsen niet de volledige oplossing en moet er meer worden ingezet op thuiszorg.

Daarnaast is het grote personeelstekort een probleem; er is een schaarste aan professionals in de ouderenzorg. Volgens de woordvoerder van ActiZ moet de komende jaren gewerkt worden aan de krapte op de arbeidsmarkt en moet het werk aantrekkelijker gemaakt worden. Ook waarschuwt de vereniging ervoor dat dit genoeg zal zijn om de stijging in het aantal hulpbehoevende ouderen op te vangen. “Daarvoor is kracht van de samenleving nodig”, aldus de woordvoerder.

Door: Nationale Zorggids