Normal_corona

Tijdens de eerste coronagolf kwamen meer verpleeghuisbewoners te overlijden dan tijdens de tweede golf, waar we ons momenteel nog steeds in bevinden. Onderzoekers van het Amsterdam UMC stellen vast dat tijdens de eerste uitbraak 42 procent van de besmette bewoners kwam te overlijden. Van 1 september tot en met 29 november ging het om 22 procent van de besmette ouderen in het verpleeghuis. Dit meldt NOS. 

Dit lijkt positief nieuws, maar er zijn wel enkele onduidelijkheden die invloed kunnen hebben op de resultaten. Zo is niet bekend hoeveel mensen precies besmet waren in het voorjaar. Toen was de testcapaciteit aanzienlijk minder dan nu. Nadat de testcapaciteit in die periode werd uitgebreid, werd alleen getest bij een paar typische klachten. Hoogleraar Cees Herthogh van het Amsterdam UMC denkt dat daarvoor een deel van de patiënten gemist is.

Breder testen

“Omdat we nu veel breder testen vinden we meer bewoners met asymptomatische besmettingen of hele milde symptomen. Op grond van deze nieuwe bevindingen zou het sterftepercentage in de eerste golf dus iets naar beneden moeten worden bijgesteld”, aldus Hertogh. Maar ook dan zou er een verschil overblijven, omdat mensen met typische symptomen in de eerste uitbraak vaker kwamen te overlijden. Dat is nu minder, deels doordat behandelmethodes passender zijn gemaakt. Maar ook het gebrek aan beschermingsmiddelen tijdens de eerste golf kan een belangrijke rol hebben gespeeld.

Een vraag die bij de onderzoekers speelt is of de lagere sterfte tijdens de tweede golf ook komt doordat de meest kwetsbare ouderen al zijn overleden aan de gevolgen van corona. Bij de meest kwetsbare ouderen is er geen betere overlevingskans dan afgelopen voorjaar.

Door: Nationale Zorggids