Normal_vaccin_inenten_ouderen_griepprik

De Gezondheidsraad adviseert het coronavaccin van Moderna vooral in te zetten bij ouderen, te beginnen bij de oudste leeftijdsgroepen. Zowel van dit vaccin als van het vaccin van Pfizer zou minimaal 90 procent moeten worden ingezet voor ouderen. Dat vermindert de ziektelast en de druk op de zorg, schrijft de raad aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. 

Mensen van 60 jaar en ouder hebben het grootste risico op een ernstige ziekte en sterfte door corona. Het vaccin van Moderna laat een zeer hoge werkzaamheid zien bij deze groep. Dit vaccin komt in een relatief kleine hoeveelheid beschikbaar. Daarom luidt het advies om het primair en zo snel mogelijk in te zetten voor ouderen vanaf 60 jaar, te beginnen bij de oudsten. De raad adviseert geen onderscheid te maken tussen ouderen die wel of niet tot een medische risicogroep horen.

Vaccinatie verlaagt ziektelast

Vaccinatie van ouderen verlaagt de ziektelast in deze groep. Dat vermindert de druk op de zorg, omdat de toestroom van patiënten naar ziekenhuizen en de thuiszorg afneemt en uitbraken in zorginstellingen worden voorkomen. Het is daarom van belang de nu beschikbare vaccins in te zetten bij ouderen, zowel thuiswonend als in instellingen voor langdurige zorg. Met de geplande levering zouden ruim 1,4 miljoen ouderen gevaccineerd kunnen worden. Dit zijn vrijwel alle 75-plussers.

De raad adviseert rekening te houden met scenario’s waarin vaccins later of in kleinere hoeveelheden beschikbaar komen dan gedacht en het vaccinatieprogramma zo in te richten dat het mogelijk is de gekozen vaccinatiestrategie te blijven volgen.

Door: Nationale Zorggids