Normal_ouderen_oma_ziekenhuis_bed_patient

Oudere patiënten met Covid-19 die kwetsbaar zijn, lopen een hoger risico om te overlijden tijdens een ziekenhuisopname dan minder kwetsbare patiënten. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van het Erasmus MC en het Amphia Ziekenhuis, gepubliceerd in The Lancet Healthy Longevity, zo meldt het Erasmus MC. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 2.500 in het ziekenhuis opgenomen volwassenen met Covid-19  in 11 Europese landen. Bij deze patiënten is onderzocht hoe kwetsbaar ze waren door gebruik te maken van de in de medische wereld bekende Clinical Frailty Scale (CFS). Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren. Deze vergroten de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten. De CFS meet hoe de patiënt functioneerde tot twee weken voorafgaand aan ziekenhuisopname. Hij of zij krijgt een score die kan variëren van fit, via kwetsbaar naar terminaal ziek. Om de score vast te stellen, wordt onder andere gekeken naar lichamelijke, functionele en psychische problemen.

Kwetsbaarheid bepalend

De onderzoekers vonden dat hoe hoger Covid-patiënten scoorden op de Clinical Frailty Scale , hoe kleiner de kans was dat ze de ziekhuisopname overleefden. Ook kwamen patiënten met een hoge kwetsbaarheid vaker terecht op de IC. ‘We zagen dat in ons onderzoek in alle leeftijdsgroepen. Echter, de CFS-schaal is als meetinstrument alleen nog gevalideerd voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Daarom kunnen we alleen voor deze groep nu met zekerheid zeggen dat hun kwetsbaarheid bepalend is voor hun overlevingskans’, zegt Jorie Versmissen, internist-klinisch farmacoloog bij het Erasmus MC.

Code Zwart

De onderzoeksresultaten zijn relevant in het kader van de discussie over het draaiboek voor ‘Code Zwart’. Code Zwart gaat in op het moment dat er te weinig IC bedden beschikbaar zijn voor het aantal patiënten dat een bed nodig heeft. Dan moeten er keuzes worden gemaakt wie wel of niet in aanmerking komt voor IC-zorg.  “Het triëren op leeftijd in combinatie met kwetsbaarheid kan zorgverleners helpen bij het maken van een zorgvuldige en zinvolle afweging over IC-opname. Daarmee onderbouwt deze studie de richtlijnen die zijn vastgelegd in het landelijke draaiboek voor ‘Code zwart’’, aldus Miriam Faes, klinisch geriater bij het Amphia Ziekenhuis.

Door: Nationale Zorggids