Normal_hospice-1750928_640

De ouderenzorg wordt al jarenlang geleidelijk overbelast door gevolgen van toenemend complexe zorgbehoefte bij kwetsbare ouderen met vaak meerdere aandoeningen. Dat geldt in de thuissituatie, in verpleeghuizen, in ziekenhuizen en ook in de gehandicaptenzorg en psychiatrische instellingen. Dat trekt een onevenredige wissel op de zorgprofessionals, die ondanks een hoge arbeidsethiek steeds vaker uitvallen of de sector verlaten. De kwantitatieve prognose wat betreft beschikbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst maakt het nog ingewikkelder volgens Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde, van Zorg en Behandeling voor Ouderen (ZBVO). Dit meldt ANP Expert Support. 

Volgens Weinberg zijn er twee aangrijpingspunten om anders te kijken naar ouderenzorg en daarmee tot integrale en toekomstbestendige oplossingen te komen voor een gezond personeelsbestand.

Netwerkzorg en integrale capaciteitsplanning

De sector heeft de verantwoordelijkheid om zich professioneel en anders te organiseren. Dat kan door het zwaartepunt neer te leggen bij domeinoverstijgende, niet-vrijblijvende regionale samenwerking. De vijver voor personeel is veel te klein en troebel geworden om als individuele instelling te overleven, stelt Weinberg. Zorgaanbieders VVT en ziekenhuis, zorgverzekeraars en gemeenten, professionals als huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde moeten zich volgens hem programmatisch transformeren in inspirerende en lerende, procesgerichte netwerken.

“ZBVO als een zelfstandige landelijk opererende organisatie heeft die visie al ontwikkeld en brengt die in praktijk. Het inleveren van autonomie door afzonderlijke organisaties moet gebeuren om te komen tot gezamenlijke capaciteitsplanning. In de medische, verpleegkundige en verzorgende as bevordert het doelmatigheid, doeltreffendheid én inspirerende banen. Hierdoor krijg je 24/7 de juiste zorgprofessional op de juiste plek en op het juiste moment”, aldus Wijnberg.

Landelijke visie en kaders

De regio’s kunnen de bovenstaande ontwikkeling volgens Weinberg alleen doormaken als landelijk vanuit overheid, zorgverzekeraars en beroepsgroepen wordt gefaciliteerd. Dat kan door de bovengenoemde visie in kaders uit te werken met integrale, doelgroepgerichte, regelarme bekostiging.

Door: Nationale Zorggids