Normal_vaccin_prik

De Gezondheidsraad adviseert het Janssen-vaccin als eerste in te zetten bij de kwetsbaarste groepen. Dit betreft vooral ouderen boven de 60 jaar en daarnaast bepaalde medische risicogroepen. Met deze aanpak wordt de meest ernstige ziekte en sterfte door corona voorkomen. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Op 11 maart is het Janssen-vaccin tegen corona toegelaten tot de Europese markt. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de inzet van dit vaccin in Nederland.

Eén dosis

Het vaccin van Janssen is werkzaam bij volwassenen, ouderen en medische risicogroepen. Er is maar één prikje nodig en beschermt voor 66 procent tegen ziekte en voor 85 procent tegen ernstige ziekte. Ook is het voldoende veilig: er zijn alleen bijwerkingen gebleken die binnen twee dagen verdwijnen. De raad adviseert het vaccin in te zetten in de huidige vaccinatiestrategie, die erop is gericht als eerste de groepen te vaccineren met het hoogste risico op ernstige ziekte en sterfte door Covid-19.

Risicogroepen eerst

Het gaat dan in de eerste plaats om ouderen van zestig jaar en ouder. De raad adviseert om hen te vaccineren van oud naar jong. Daarnaast gaat het om groepen met specifieke medische aandoeningen, namelijk mensen met het syndroom van Down, met morbide obesitas en patiënten met neurologische aandoeningen die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen.

Als alle ouderen en hoogrisicogroepen zijn gevaccineerd, kan het vaccin bij andere groepen worden ingezet. De raad komt nog met een advies hierover.

Door: Nationale Zorggids