Normal_rechtszaak1

De Nederlandse Staat is aangeklaagd door Coöperatie Laatste Wil (CLW). De coöperatie wil de eigen regie bij een zelfgekozen levenseinde verruimen. Daaraan koppelt CLW ook een publiekscampagne. Dit meldt Skipr. 

Euthanasie is toegestaan als iemand uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, maar anders niet. Daar wil CLW verandering in brengen. De reden zou niet hoeven uitmaken, stelt CLW. Iemand die een doodswens heeft, moet waardig kunnen sterven. Mensen die levenseindeondersteuning willen bieden, zouden dat ook moeten kunnen.

Zelfbeschikkingsrecht

CLW zegt dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat de burger recht heeft op zelfbeschikking. “Dat recht is onverkort van toepassing op het levenseinde”, aldus de coöperatie. Hulp bij zelfdoding is in Nederland strafbaar en het beschikbaar maken van een veilig laatstewilmiddel wordt in de weg gezeten. “Het zelfbeschikkingsrecht is hiermee een schijnrecht.”

Samen met 33 burgers, sleept CLW de Staat voor de rechter.

Door: Nationale Zorggids