Normal_ouderen_ouderenzorg_dementie

Tussen 2018 en 2019 werden er in Purmerend minder mensen met intensieve dementiezorg opgenomen in een Wlz-instelling. Deze daling was sterker dan de landelijke daling: in Purmerend nam het aantal dat instroomde in een Wlz-instelling met 27 procent af, terwijl dat landelijk 12 procent was. Tegelijkertijd nam het aantal mensen dat in deze periode instroomde in de Wet langdurige zorg Thuis toe. Deze stijging was in Purmerend en landelijk nagenoeg gelijk. Dit meldt Vektis. 

Sinds oktober 2018 is in Purmerend een FACT-team voor de ouderenzorg actief. Het doel van dit team is om ouderen langer thuis te laten wonen en is er ook om thuiswonende ouderen bij te staan die in crisis (dreigen) te raken. Wanneer Vektis kijkt naar de meest recente cijfers, dan lijkt het FACT-team te slagen in haar missie.

Het team bestaat uit zorgprofessionals uit verschillende disciplines, zoals een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een casemanager dementie en een wijkverpleegkundige. De casemanager of wijkverpleegkundige onderhoudt intensief contact met de oudere.

Kostenbesparing

Zorgcirckel, de organisatie waarvoor de teams werken, heeft berekend dat deze organisatie van zorg een besparing met zich meebrengt voor de mensen met intensieve dementiezorg, omdat ze langer thuis kunnen blijven wonen.

Door: Nationale Zorggids