Normal_kaars_overlijden_dood

Tussen 26 april en 2 mei overleden naar schatting 3.150 mensen. Dat zijn ongeveer 250 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en iets meer sterfgevallen dan de week ervoor (3.107). Er overleden vooral meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht, en ook bij mensen jonger dan 65 jaar was er oversterfte. Het aantal Wlz-zorggebruikers dat overleed, is iets toegenomen en ongeveer gelijk aan verwacht. Dit meldt CBS. 

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht, Tot aan week 3 was er oversterfte, In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde het aantal overlijdens rond de verwachte aantallen voor die periode. De schatting in week 17 ligt ongeveer 250 sterfgevallen boven de verwachting en net buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties. Het RIVM registreerde 111 overleden coronapatienten in die week.

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is op basis van de schatting toegenomen in week 17. Sinds week 8 ligt de sterfte steeds onder de verwachte sterfte en in week 17 is het aantal overlijdens iets toegenomen en ongeveer gelijk aan verwacht.

Het aantal overlijdens onder de overige bevolking nam iets af en ligt ruim 250 boven het verwachte niveau. Sinds week 14 is er sprake van oversterfte in de overige bevolking. Er overleden vorige week ongeveer 1.050 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden bijna 2.100 mensen.

Oversterfte onder 80-minners

De sterfte onder mensen van 65 tot 80 jaar liet in de afgelopen weken een stijgende trend zien. Sinds week 13 is er oversterfte in deze leeftijdsgroep. In week 16 nam het aantal overlijdens iets af, maar vorige week toch weer iets toe. Er overleden ongeveer 1.050 mensen van 65 tot 80 jaar, ruim 150 meer dan verwacht. Ook onder mensen jonger dan 65 jaar is er vorige week sprake van oversterfte. Er overleden iets minder dan 450 mensen, ruim 50 meer dan verwacht.

De sterfte onder mensen van 80 jaar en ouder is ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte. Er overleden naar schatting ruim 1.650 mensen van 80 jaar of ouder. In de week ervoor lag het er steeds iets onder.

Door: Nationale Zorggids