Normal_ouderen_ouderenzorg

Bijna één op de vijf senioren is sinds corona negatiever gaan denken over een verhuizing naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat. Onder meer het risico op een virusbesmetting en mogelijke bezoekbeperkingen zorgen voor meer twijfel. In de noordelijke provincies zijn senioren het minst bereid hun zelfstandigheid op te geven. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Stannah naar het imago van verzorgingshuizen sinds corona, waarbij ruim 800 Nederlandse 60-plussers zijn ondervraagd. Dit meldt Stannah. 

Van de ouderen is 18 procent sinds corona negatiever gaan denken over een verhuizing naar een verzorgingshuis. Dit percentage is hoger onder mannelijke senioren (20,5 procent) dan onder de vrouwelijke (15,4 procent).

Corona en opgeven privacy belangrijke redenen voor twijfel

Het risico op een coronabesmetting is voor 12,1 procent van de senioren een reden om niet te willen verhuizen naar een verzorgingshuis. Ook het verbod of de beperking van bezoek wordt vaak genoemd als aanleiding om te twijfelen over een verhuizing (12,5 procent). Daarnaast geeft ruim een kwart van de senioren aan bang te zijn om zich (door corona) opgesloten te voelen in een verzorgingshuis, verpleeghuis of serviceflat (27,5 procent).

Corona is echter niet de belangrijkste reden voor de aarzeling. Het gebrek aan privacy wordt door 60-plussers namelijk het vaakst genoemd als reden om te twijfelen over een verhuizing naar een verzorgingshuis.

In noorden minste animo voor verpleeghuis

Ruim vier op de tien 60-plussers willen liever niet verhuizen naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat. In Friesland, Groningen en Drenthe zijn senioren het minst bereid om hun zelfstandigheid op te geven. Bijna de helft van de 60-plussers uit de noordelijke provincies wil niet verhuizen naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of serviceflat (49,4 procent). In het westen (45,3 procent), zuiden (42,9 procent) en oosten (33 procent) is dit percentage lager.

Door: Nationale Zorggids