Normal_vaccin_inenten_ouderen_griepprik

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid biedt mensen de gelegenheid om na een eerste keer AstraZeneca daarna een vaccin Pfizer te krijgen. De Gezondheidsraad gaf maandag groen licht om deze vaccins te kunnen combineren, het zogenoemde heteroloog vaccineren. Het gaat dan vooralsnog om mensen die eerder AstraZeneca kregen en als tweede prik een Pfizer-vaccin willen. Uit recent Brits onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede vaccinatie met Pfizer net zo goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin. Dit meldt Rijksoverheid. 

 

Voor iedereen van 60 tot en met 64 jaar die al een tweede AstraZeneca gepland heeft staan en toch wil wisselen, kan dat doen door zich vanaf vrijdag 16 juli te melden bij de GGD. Hierover volgt later meer informatie. Voor wie de komende dagen een tweede prik AstraZeneca gepland heeft, blijft het advies die te nemen omdat je dan het snelst optimaal beschermd bent.

Bovendien concludeert de Gezondheidsraad op basis van de wetenschappelijke Britse studie dat de combinatie AstraZeneca en Pfizer even goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee vaccinaties met AstraZeneca. Maar als je toch als tweede vaccin Pfizer zou willen, mag dat. Het verzoek is de huisarts per mail (en dus niet per telefoon) te laten weten dat je afziet van de tweede prik met AstraZeneca. Het RIVM zal met de huisartsen ervoor zorgen dat het eventuele surplus bij huisartsen goed terechtkomt. 

In een aantal EU-landen zoals Duitsland, Spanje en Frankrijk, komt het combineren van twee vaccins in het vaccinatieschema (eerst één soort, dan een ander) al voor, andere landen wachten nog nader onderzoek af.

Groot Brits Onderzoek

Vorige week maandag kwamen de resultaten van een groot Brits onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat een combinatie van Pfizer na AstraZeneca even goed werkt als twee doses AstraZeneca en twee doses Pfizer. Net als bij twee prikken met hetzelfde vaccin, worden bij een combinatie hoge antistofniveaus bereikt. Daarmee wordt een goede bescherming tegen infecties en ziekte verwacht. Uit onderzoek blijkt wel dat een prik met AstraZeneca ná Pfizer juist wat minder effectief is.

Op basis van deze studies kwam de Gezondheidsraad daarop ook tot het oordeel dat twee keer AstraZeneca maar ook een combinatie van eerst AstraZeneca en dan Pfizer veilig en effectief is. Het combineren van vaccins geeft overigens een iets hogere kans op kortdurende, wat heftiger bijwerkingen als pijn op de plek van het prikken, koorts, spierpijn en misselijkheid maar deze gaan snel weer over.

Door: Nationale Zorggids