Normal_kaars_overlijden_dood

Tussen half september 2020, het begin van de tweede coronagolf, en eind juni 2021 zijn bijna 11.000 mensen (9 procent) meer overleden dan verwacht. Vooral in de eerste maanden was de sterfte hoger dan gebruikelijk. In de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar was de sterfte het meest verhoogd, en in totaal bij mannen meer dan bij vrouwen. Dit meldt het CBS. 

Begin januari is Nederland gestart met het vaccinatieprogramma. Ouderen en mensen in een instelling voor langdurige zorg werden als eerste gevaccineerd.

Hogere sterfte veroorzaakt door Covid-19

De hogere sterfte in de tweede golf is volledig toe te schrijven aan Covid-19. Tussen half september en eind maart (de periode waarvoor de cijfers van de doodsoorzaken bekend zijn), overleden 18.000 mensen aan corona. Het totaal aantal overledenen kwam in die periode 9.200 hoger uit dan de verwachting. Dat het aantal coronadoden hoger is dan de oversterfte tot eind maart, hangt samen met de afwezigheid van een griepepidemie afgelopen winter. In een gemiddeld jaar sterven in de winter relatief veel mensen tijdens een griepepidemie. Tijdens de eerste golf van de coronapandemie was de sterfte aan Covid-19 ongeveer gelijk aan de oversterfte.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers verhoogd, maar minder dan in eerste golf

Tijdens de tweede coronagolf overleden 3.700 mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) (8 procent) meer dan verwacht. In de overige bevolking was dat met 9 procent nog iets hoger (7.000 meer overledenen). In de eerste golf overleden 5.200 Wlz-zorggebruikers meer dan verwacht, en 3.800 mensen in de overige bevolking.

Bij Wlz-zorggebruikers overleden tijdens de eerste en tweede fase van de tweede golf meer mensen dan verwacht. In de tweede fase overleden met 22 procent net wat meer dan in de eerste (20 procent hogere sterfte). Ook bij de overige bevolking overleden er in die twee fasen meer mensen, maar de oversterfte was lager dan onder Wlz-zorggebruikers (13 procent in de eerste fase, 12 procent in de tweede).

In de derde fase daalde de sterfte. Er overleden 11 procent Wlz-zorggebruikers minder dan verwacht. In de overige bevolking was de sterfte ongeveer gelijk aan verwacht. In de vierde fase nam de sterfte onder de overige bevolking toe, en overleden 10 procent meer mensen dan verwacht. Onder Wlz-zorggebruikers was de sterfte toen 5 procent lager dan verwacht.

Vooral meer 65- tot 80-jarigen overleden

In de tweede coronagolf overleden 4.900 80-plussers (7 procent) meer dan verwacht voor deze leeftijd. In de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar overleden 4.900 mensen (14 procent) meer dan verwacht. Onder 65 jaar overleden 900 mensen (6 procent) meer dan verwacht. In de eerste golf ging het om 5.700 80-plussers, 2.700 65- tot 80-jarigen en 500 65-minners.

Door: Nationale Zorggids